Wat is een ETF

Wat is een ETF nu eigenlijk? De afkorting ETF staat voor Exchange Traded Fund. Kortweg gezegd gaat het hierbij om een beleggingsfonds, dat op een passieve manier wordt beheerd. Een ander belangrijk kenmerk van een ETF is dat deze wordt samengesteld zodat het een bepaalde index volgt. Daarom wordt het ook wel eens een tracker genoemd.

Er zijn verschillende indexen die kunnen worden gevolgd. Dit kan gaan om een beursindex zoals de AEX, een index van bepaalde sectoren zoals de farmaceutische industrie, grondstoffen, valuta`s of obligaties. 

De fondsen worden niet actief beheerd. Er wordt dus niet actief gekeken naar welke aandelen binnen een index of industrie goed presteren en zouden moeten worden gekocht. Er wordt simpelweg de samenstelling van de index gevolgd. 

Verschil tussen een ETF en beleggingsfondsen

Bij een beleggingsfonds gaan fondsmanagers actief aan de slag, om het fonds optimaal te laten renderen. Aandelen waarvan de verwachtingen hoog liggen zullen een groter aandeel in het fonds krijgen. Aandelen van bedrijven die niet goed presteren zullen daarentegen van de hand worden gedaan. Bij een ETF wordt simpelweg de index gevolgd.

Wat is de betere belegging?

Je kunt niet op voorhand zeggen wat de beste manier van beleggen is.

Je zou misschien verwachten dan beleggingsfondsen beter presteren, omdat deze actief worden beheerd. 

Omdat de beurs echter onvoorspelbaar is, zijn er geen enkele garanties op dit gebied. Het kan zelfs zo zijn, dat een bepaalde beslissing averechts werkt en verlies oplevert, in plaats van de verwachte winst. Een spaarrekening openen levert door de extreem lage rente niks op.

ETF of beleggingsfonds

Bij een buitenlandse spaarrekening ligt het rendement doorgaans wel iets hoger, maar is nog steeds vrij laag.  EFT`s kunnen in mijn opinie een goed alternatief zijn. 

Voordelen van een Exchange Traded Fund

Nu we vraag wat is een ETF hebben beantwoord, wordt het tijd om te gaan bekijken of dit interessante producten zijn om in te beleggen. Daarom hebben we de voordelen van ETF`s op een rij gezet.

Verhandelbaarheid

Doorgaans is de verhandelbaarheid, of de liquiditeit, bij een EFT beter dan bij een beleggingsfonds. Hierdoor liggen de bied- en laatkoers dichter bij elkaar en gaat er minder marge verloren. 

Beleggingsfondsen kan je doorgaans niet continu verkopen tegen actuele marktkoersen. Er worden koersen vastgelegd op een bepaald tijdstip, waartegen je kunt kopen of verkopen.

Ook kan je bij ETF`s gewoon handelen met limieten, zodat je het maximale rendement haalt, uit het geld dat je wilt investeren.

Lage kosten

Een fondsbeheerder dient te worden betaald. Hierbij is het ook zo, dat dit goed betaalde banen zijn. Deze kosten worden in mindering gebracht op het rendement van het beleggingsfonds. Doordat een ETF een passief fondsbeheer kent, zijn deze kosten veel lager.

Bij het bepalen van de kosten wordt gesproken over de total expense ratio. Hierbij worden de kosten uitgedrukt in een percentage van de waarde van het fonds.. De range van deze kosten ligt in de praktijk zo tussen de 0,2% en 0,6%. Bij  beleggingsfondsen ligt dit kostenpercentage tussen de 0.5% en 2%. 

Risicospreiding

In mijn opinie is beleggen in ETF`s een goed instrumenten voor risicospreiding. Door geld te verdelen over verschillende trackers, bereik je eenvoudig een goede risicospreiding.

Zo heb je bij de tracker van de S&P 500 direct jouw geld verdeeld over aandelen van 500 verschillende bedrijven.

Eventueel kan je dan ook nog een ETF toevoegen van een andere geografische regio, zoals bijvoorbeeld de opkomende markten.

Exchange traded fund

Als je daarnaast ook trackers van grondstoffen, obligaties en valuta`s toevoegt, dan heb je jouw risico`s direct aanzienlijk beperkt. Je belegt dan op een vrij eenvoudige manier in verschillende financiële instrumenten.

Niet veel kennis vereist

Het beleggen in ETF`s vereist in principe weinig kennis op het gebied van beleggen. Wel vind ik het persoonlijk verstandig om je, op het moment dat je begint met investeren,  te laten adviseren. En dan met name op het gebied van welke ETF`s het beste passen bij jouw doelen.

Ga jezelf actief handelen? Dan dien je wel te beschikken over de nodige kennis. Helaas merk ik om me heen, dat er toch veel mensen actief gaan handelen op de beurs, zonder dat zij eigenlijk weten hoe alles in elkaar steekt. Soms weten zij geeneens het verschil tussen een bied- en laatkoers. 

Voor die groep mensen vind ik het verstandig om eens training te gaan volgen, zodat zij er beter van op de hoogte zijn, wat zij precies aan het doen zijn met hun geld.

Hoe kan je ETF`s kopen

Doordat het hier om beursgenoteerde fondsen gaat, is het vrij eenvoudig om deze aan te schaffen. Dit kan via verschillende brokers, zoals DeGiro of Etoro. Daarnaast is het ook zo, dat de transactiekosten laag liggen. Via de Giro is het zelfs mogelijk om 200 verschillende ETF`s aan te schaffen, zonder dat er transactiekosten in rekening worden gebracht. 

Hierbij dien je uiteraard niet te vergeten, dat er wel kosten zijn, die zijn verwerkt in de beurskoers. Helemaal zonder kosten beleggen is het dus ook weer niet.

Door een account te openen bij een broker, kun je direct aan de slag met kopen en verkopen. Wel zal je jezelf dienen te legitimeren bij het openen van een account. Dit omdat brokers ook dienen te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme. Daar hebben de brokers zelf geen invloed op.

 Risico`s van het beleggen

Beleggen is nooit zonder risico`s. Ook aan het handelen in ETF`s zijn risico`s verbonden.

Daarnaast zou je altijd de basisprincipes dienen toe te passen. Hiermee bedoel ik, alleen beleggen met geld dat je kunt missen en zeker nooit gaan beleggen met geleend geld.

Indien je een tracker hebt aangeschaft van een beursindex en deze index begint te dalen, dan zal ook de waarde van jouw belegging dalen.

Tracker

In uitzonderlijke gevallen kan dit best een stevige daling zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest na 9/11 en tijdens de bankencrisis.

Het belang van een lange termijn visie

Hierbij speelt de langetermijnvisie een belangrijke rol. Indien je belegt in een aandeel van een specifieke onderneming, dan kan een dergelijke onderneming altijd failliet gaan, waardoor je jouw geld kwijt bent. Bij een tracker van een index bestaat dit risico eigenlijk niet. 

In het geval van de S&P 500 zouden dan al deze 500 bedrijven failliet dienen te gaan. Dit is praktisch onmogelijk. Wel kan het perioden tegen zitten. Indien jouw beleggingshorizon echter maar lang genoeg is, dan is de kans vrij groot, dat je op een zeker moment het verlies weer zal goed maken. Daarbij kan het wel zo zijn, dat dit misschien wel 10 jaar duurt. 

Principes van het beleggen

Kort samengevat, zou je ook bij het beleggen in ETF`s de volgende principes dienen te hanteren:

  • Beleg met geld dat je kunt missen
  • Ga zeker niet beleggen met geld dat je hebt geleend
  • Beleg niet met geld dat je op de korte termijn nodig hebt
  • Richt je op de lange termijn. Hanteer hierbij een strategie, die zich richt op de vermogensgroei op de lange termijn.

Het maximale uit spaargeld halen is iets waar veel mensen naar op zoek zijn. Het is echter belangrijk om nooit de risico`s uit het oog te verliezen.

Mijn persoonlijke visie

Zelf ben ik overgestapt naar ETF`s. In het verleden heb ik een uitermate slechte ervaring gehad met een beleggingsfonds van Alex.

Doordat zij handelden op basis van een algoritme, wat faalde bij een opgaande markt, liep ik tegen verliezen aan, terwijl alle beursindices in hetzelfde jaar grote winsten vertoonden. 

Met een ETF ga je mee in de richting van de markt. Dit kan goed uitpakken, maar ook slecht uitpakken. Je bent echter niet afhankelijk van het presteren van een fondsmanager.

Persoonlijke mening

Nu ben ik gewoon zelf 100% verantwoordelijk voor het presteren van mijn beleggingsportefeuille en dat zorgt voor minder frustraties.

Lager dan gemiddeld risico en lage kosten

Persoonlijk zie ik eigenlijk ook geen nadelen aan het handelen in ETF`s. De beheerskosten die in rekening worden gebracht ten laste van het rendement zijn laag. Daarnaast zijn ook de transactiekosten laag, of is er zelfs helemaal geen sprake van transactiekosten. 

Bij elke vorm van beleggen is er sprake van risico. Bij een ETF is dit risico in mijn opinie echter lager dan gemiddeld bij het beleggen. Zeker ten opzichte van het handelen in bijvoorbeeld CFD`s of cryptocurrencies. Maar ook ten opzichte van het actief handelen in individuele fondsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *