Lage rente

In eerste instantie leek de lage rente een tijdelijk iets. Echter, de rente is nu al meerdere jaren erg laag. De vraag is of en hoeveel de rente gaat stijgen.

Hieronder bespreek in een aantal factoren, die van belang zijn bij de ontwikkeling van de rente. In mijn opinie zijn er veel factoren die erop wijzen dat de rentestand nog wel eens een tijd lang laag zou kunnen blijven. 

Er is echter één onzekere factor, die wel voor een stijging zou kunnen zorgen. Dat is de inflatie. Dit is iets waar we in Europa al lange tijd niet meer mee te maken hebben gehad.

Waarom de rente in mijn opinie niet gaat stijgen

Onderstaand de argumenten waarom de rente laag zou kunnen blijven. Wil je een spaarplan opstellen, dan is het in mijn opinie verstandig om uit te gaan van een lage rente.  Vermogen opbouwen blijft hierdoor lastig. 

De rente in Japan

Sommige economen verwijzen naar Japan, waar de rente sinds 1999 al rond de 0% ligt. Dan praat je dus over meer dan 30 jaar. Dit fenomeen wordt geweten aan de hoge gemiddelde leeftijd van de inwoners in Japan. Oudere mensen zorgen doorgaans voor een groter aanbod aan spaargeld en lenen daarentegen weinig geld. Dit zorgt als het ware voor een disbalans tussen vraag en aanbod van geld.

Lage rente in Japan

Daarnaast is de Japanse staatsschuld erg hoog. Deze bedraagt 238% van het bruto binnenlands product. Indien de Japanse centrale bank het rentepercentage zou verhogen, dan zou het land enorm in de problemen terecht komen. 

De rentelasten zouden dan door het dak gaan. Indien het rentepercentage met één procentpunt zou stijgen, dan zal dit voor Japan betekenen, dat zij jaarlijks 100 miljard extra aan interest dienen te betalen. Dit zou het failliet van het land betekenen

De situatie in Europa

De gemiddelde leeftijd van de Europeanen zit ook in de lift. Ook hier zie je dan een steeds groter aanbod van spaargeld. Daarnaast lopen de staatsschulden ook hard op. 

Wel zijn deze schulden nog erg laag in vergelijking met Japan. Alleen Italië en Griekenland komen boven een percentage van 150% uit. De belangrijkste economie van Europa, Duitsland, heeft een staatsschuld van zo rond de 75% van het BBP.

Toch zijn in absolute cijfers deze staatsschulden erg hoog. Een stijging van de rente zal dan ook voor veel landen een grote financiële last zijn. Dit zorgt ervoor dat ook de rente bij een buitenlandse spaarrekening niet al te snel zal oplopen. Rijk worden door sparen blijft helaas een lastige opgave.

Economische ontwikkelingen

Een lage rentestand stimuleert de economie. Dit is iets waar alle economen het over eens zijn. Door de gevolgen van de corona pandemie, kan de economie zich eigenlijk geen rentestijging veroorloven. Dit zou op termijn bedrijven in de problemen brengen. 

Niet alleen zullen dan de rentelasten voor bedrijven toenemen, ook zullen mensen dan weer meer gaan sparen en minder geld uitgeven. Het is nu eenmaal aantrekkelijker, om geld dat niks oplevert, uit te geven dan geld dat rente oplevert, omdat het op een spaarrekening staat. 

Daarnaast maakt een lage rentestand geld lenen ook goedkoop, hetgeen ook weer gunstig is voor de economie. Als iemand bijvoorbeeld geld leent om een nieuwe auto te kopen, dan zullen autoproducenten hiervan profiteren. Ook zullen bedrijven meer investeren.

Waarom de rente wel zou kunnen gaan stijgen

Persoonlijk zie ik de rente niet veel stijgen in de komende periode. Als er al sprake zou zijn van een rentestijging, dan zal dit mondjesmaat zijn. Zoals hierboven al aangegeven, is er één factor die de lage rente omhoog zou kunnen gaan brengen.

De rol van de inflatie

Na het bovenstaande gelezen te hebben, kan je concluderen dat ik persoonlijk de rente niet zo snel zie stijgen. Het enige wat een rentestijging teweeg zou kunnen brengen is de hoge inflatie. Een hoge inflatie is af te remmen door de rente te laten stijgen. Mensen zullen dan minder geld gaan uitgeven, waardoor de economie zal afkoelen, omdat de vraag afneemt.

Lage rente en inflatie

De hoge inflatie is dan ook een behoorlijk probleem. Indien dit fenomeen zich op termijn doorzet, dan komt de ECB voor lastige beslissingen te staan. Vanuit dat oogpunt zal de Europese Centrale Bank (ECB) er dan ook alles aan gelegen zijn om de inflatie te beteugelen. 

Gaat de rente nog verder dalen?

We hebben het tot hier gehad over het lage rentepercentage. Er is echter ook  nog de vraag, of het rentepercentage nog verder gaat dalen. Dit zie ik persoonlijk ook niet gebeuren. 

Indien je nog minder zou ontvangen, dan is het verstandiger om grote aankopen naar voren te halen. Zowel consumenten en bedrijven zullen dan nog meer geld gaan uitgeven.

Dit zal de inflatie nog verder aanwakkeren. Ik verwacht dan ook dat de negatieve rente zich niet nog verder zal gaan uitbreiden. Dat de interest voorlopig nog historisch laag zal blijven, dat verwacht ik wel.

Wat te doen met spaargeld?

Een deel van het spaargeld beleggen is in mijn opinie een goed idee. Wel is het dan van belang om je goed te laten adviseren. Want vergeet niet, een belegging kan altijd minder waard worden.

Als je nog geen ervaring hebt met beleggen, dan is het beleggen in risicovolle producten in mijn opinie geen goed idee. De risico`s die dit met zich meebrengt zijn niet te onderschatten. Risicovolle producten zijn bijvoorbeeld cryptocurrencies of crowdfunding. Dan kan het zomaar zo zijn, dat je geld gaat verliezen, op het moment dat het verkeerd uitpakt.

Wanneer de rentestand laag blijft kan het zeker een overweging zijn om te gaan beleggen. Maar doe dit wel verstandig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *