Ben je op zoek naar een vastgoedinvestering? In dat geval kan het platform van ReInvest24 interessant voor jou zijn. Vanaf een bedrag van 100€ kun je namelijk al investeren in verschillende vastgoedprojecten in verschillende landen.

Eenvoudig investeren in vastgoed

Het platform van ReInvest24 maakt het eenvoudig om te investeren in vastgoed. Daarnaast kan je ook al gaan investeren met een relatief beperkt bedrag. Op dit moment worden er projecten aangeboden in 5 verschillende landen:

  • Spanje
  • Moldavië
  • Estland
  • Letland
  • Duitsland

Over Reinvest24

De onderneming is gevestigd in Tallinn in Estland. Overigens zijn zij op dit moment bezig met een internationale uitbreiding en hebben zij ook een vestigingsadres in Duitsland. Zij hebben hun platform in 2018 gelanceerd en zijn sindsdien snel gegroeid. 

Er zijn relatief veel Nederlanders actief via het platform. Dit komt waarschijnlijk doordat investeren in onroerend goed in Nederland steeds meer aan banden wordt gelegd.

Je kunt de onderneming zien als een mix tussen projectontwikkeling en fintech. Op beide vlakken hebben zij dan ook expertise aan boord.

Het aantal projecten waarin je kunt investeren op de primary market is nog relatief beperkt. Op dit moment staan er bijvoorbeeld 3 projecten open waarin je kunt investeert. Daarnaast zijn er nog wel een aantal projecten op de secondary market waarin je kunt investeren. Dit zijn projecten waarin andere investeerders hebben geïnvesteerd en deze investering weer van de hand willen doen. 

Over Reinvest24

Behaalde rendementen

Uiteraard is luidt het gezegde, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch geeft het historische rendement een goed inzicht in het functioneren van het platform. Met een werkelijk behaald rendement van 14,8% zit het op dat gebied wel goed. Vermogen opbouwen gaat met dergelijke rendement erg snel.

Dit aansprekende rendement maakt het verleidelijk om op grote schaal te gaan investeren. Op dat vlak zou ik persoonlijk toch zeker de risicospreiding niet uit het oog verliezen. Zelf zie ik geen rode vlaggen, integendeel zelfs, maar je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Direct al jouw spaargeld investeren is nooit een goed idee.

Investeren in crowdfunding biedt interessante mogelijkheden. Er zijn echter ook altijd risico`s aan verbonden.

Investeringsmogelijkheden primaire markt

Verschillende type investeringen

Je kan op verschillende manieren investeren in vastgoed.

Projectontwikkeling

De investeringen in projectontwikkeling zullen doorgaans een iets langere looptijd hebben. Bij projectontwikkeling wordt er gezocht naar interessante locaties om daar te gaan bouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld appartementen zijn of woningen. 

Na realisatie van het project wordt hetgeen gerealiseerd is verkocht, waarna jij jouw geld krijgt uitgekeerd. Eventueel kan het ook zo zijn, dat het project niet wordt verkocht, maar opnieuw wordt gefinancierd via een hypotheek. In dat geval wordt de hypotheek gebruikt om de investeerders terug te betalen.

Wat je vaak ziet bij projectontwikkeling is dat de financiering relatief duur is. Banken zijn redelijk terughoudend met het verstrekken van leningen, omdat er nog geen sprake is van onderpand. Pas op het moment dat het project is afgerond, is er sprake van een onderpand voor de bank. Dit zorgt ervoor dat er dan ook een gunstige financiering kan worden aangetrokken via een hypotheek.

Koop om te verhuren

Een tweede type investering is het aankopen van onroerend goed om dit te gaan verhuren. Indien je in een dergelijk project deelneemt, dan deel je mee in de huuropbrengsten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een waardestijging. Vaak worden er aanpassingen gedaan aan hetgeen wordt aangekocht, om op die manier de huuropbrengsten te optimaliseren en ook de waarde te laten stijgen. 

Een kenmerk is hier wel dat de opbrengst niet van tevoren vaststaat. De huuropbrengsten kunnen hoger of lager uitvallen dan gepland. Een eventuele waardestijging is ook nooit van tevoren met zekerheid vast te stellen.

Koop en doorverkoop

Door vastgoed aan te kopen, dit in de meeste gevallen te moderniseren of te renoveren en vervolgens door te verkopen, worden er ook winst behaald. Het team van experts is continu op zoek naar projecten waarbij er sprake is van potentie. De locatie speelt hierbij een grote rol.

Investeringsmogelijkheden bekijken

Risico`s en zekerheden

Omdat er bij investeringen altijd sprake is van risico, is het van belang om op voorhand deze risico`s goed in kaart te brengen. Zoals hierboven al aangegeven, zijn er altijd onzekere factoren zoals waardestijgingen of huuropbrengsten. Daarnaast zal de ontwikkeling van de economie hierbij ook een grote rol spelen.

Echter, wat mijn inziens ReInvest24 interessant maakt, is dat er bij elk project sprake is van hypotheekrecht. Indien er niet aan de verplichtingen worden voldaan, dan kan het onderpand worden verkocht, om op dit manier de investeerders terug te betalen. 

Het zou uiteraard zo kunnen zijn dat de opbrengsten niet hoog genoeg zijn om alles terug te betalen, maar in ieder geval ben je op die manier zeker, dat een groot gedeelte van een ivnestering kan worden veilig gesteld.

Het belang van een SPV

Investeringen lopen altijd via een SPV. SPV staat voor Special Purpose Vehicle. Dit is als het ware een aparte onderneming. Wanneer je gaat investeren dan krijg je een belang in een SPV. Dit zijn de claim units.

De claim units kan je overigens ook weer doorverkopen via de secondary market. Ook van belang om te vermelden is dat ReInvest24 zelf ook altijd een belang heeft in een SPV. Hierdoor is het voor hen zelf belangrijk dat een project succesvol wordt. Zo niet, dan zullen zij zelf ook een verlies lijden.

Daarnaast zorgt deze setup ervoor dat, dat indien er een keer sprake is van een project wat verkeerd uitpakt, dat hierdoor niet direct de gehele onderneming in de financiële problemen terecht zal komen.

Toenemende concurrentie

Er worden steeds meer investment platforms of crowdfunding platforms gelanceerd. In mijn opinie is dit dan ook een erg interessante methode om te investeren. Het is echter wel zaak om enig onderzoek te doen, alvorens je daadwerkelijk gaat investeren.

Ik heb zelf een aantal keren persoonlijk contact gehad met ReInvest24 en zij komen op mij betrouwbaar en professioneel over. Zo heb ik hun gevraagd om de jaarcijfers te mogen inzien en dat was geen enkel probleem.