Wat is een kleine spaarder

In de rechtszaken en compensatie voor spaarders die te veel belasting hebben betaald, komt de term kleine spaarder regelmatig voorbij. Maar wat is een kleine spaarder nu eigenlijk? 

Wat is nu de definitie?

Er bestaat geen duidelijke definitie. Daarom is de vraag, wat is een kleine spaarder, niet eenduidig te beantwoorden. Want iemand die 30 jaar lang een bedrag op een spaarrekening stort en daarbij ook een behoorlijke rente ontvangt, bouwt op die manier een mooi kapitaal op. Maar is die persoon dan opeens een grote spaarder?

En hoe zit het met iemand die weinig pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld een ZZP`er en daardoor meer is gaan sparen, is dat dan ook opeens een grote spaarder?

Spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de veel te hoge vermogensbelasting. Sommige politieke partijen willen alleen de kleine spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt, compenseren voor de te veel betaalde belasting.

En deze belasting was gewoonweg te hoog, zeker in de periode van de negatieve rente. Dit is te absurd voor woorden. 

Er ligt een uitspraak van de hoge raad, waarbij de vermogensbelasting als niet legaal is aangemerkt en daar wordt dan door de Tweede Kamer en staatssecretaris van Rij in zijn geheel voorbij gegaan. Hierbij is het dan ook de vraag of een dergelijk standpunt houdbaar is bij de rechter. Het heeft toch heel veel weg van ongelijke behandeling. 

Kleine spaarders

Vermogensbelasting

In ieder geval is er in de nieuwe opzet van de vermogensbelasting wel enige invulling gegeven omtrent het thema de kleine spaarder. In 2023 wordt een bedrag van 57.000 euro aan spaargeld niet belast. 

Voor mensen die samenwonen of getrouwd zijn, gaat het om een bedrag van 114.000 euro. In 2022 bedroeg dit nog een bedrag van 100.000 euro. Hierbij zou je kunnen concluderen dat je tot een spaarsaldo van 57.000 euro als kleine spaarder wordt aangemerkt. 

Daadkracht van de overheid

Er is op dit moment nog steeds geen definitief plan voor de toekomst van de vermogensbelasting. Het eerlijkste is om belasting te heffen over het daadwerkelijk behaalde rendement. De uitvoering hiervan stuit op problemen bij de belastingdienst. Het lijkt erop dat het nog jaren gaat duren, voordat een dergelijk systeem kan worden ingevoerd.

In alle andere Europese landen wordt er op deze manier belasting geïnd. Deze vorm van belasting heffen wordt ook wel bronbelasting genoemd. Een bijkomend voordeel voor de overheid is dat belastinggeld veel eerder op hun rekening staat, aangezien het direct bij de bron wordt ingehouden.

Hoge rente ontvangen

Of je nu veel of weinig spaargeld bezit, het ontvangen van een hoge rente zorgt ervoor dat het spaargeld groeit. En dat zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Onderstaand een overzicht van de actuele spaarrente die je kunt ontvangen:

Je zult zien dat het hierbij om buitenlandse banken gaat. De meeste banken zijn beschikbaar via het bemiddelingsplatform Raisin. Bij al deze banken is het depositogarantiestelsel van toepassing. Hierdoor is bij deze banken spaargeld ook gewoon veilig in geval van een faillissement. Ook de Bigbank biedt een zeer aantrekkelijke rente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *