Spaar BV

Het doel van een spaar BV is het overhevelen van vermogen van Box 3 naar Box 2. Op die manier wordt het vermogen belast op basis van het werkelijke rendement.

De uitspraak van de hoge raad

De dag voor kerst 2021 heeft de hoge raad een uitspraak gedaan, die eigenlijk al lang in de lucht hing. Vermogen in Box 3 dient te worden belast tegen werkelijke rendementen en niet tegen het door de overheid bedachte fictief rendement. 

Op basis van deze uitspraak is het belang van een spaar BV minder geworden. Daarentegen zal het netto rendement over het spaargeld toenemen. Er hoeft tenslotte geen belasting meer te worden betaald.

Wel dient de rente nog te gaan stijgen, om het weer mogelijk te maken om via sparen vermogen op te bouwen. Op dit moment gooit de lage rente nog roet in het eten.

Belasting op basis van een spaar BV

Bij het onderbrengen van vermogen in Box 2 krijg je te maken met twee verschillende soorten belasting. Ten eerste dien je vennootschapsbelasting te betalen over de winst die je behaald in de BV. Dit tarief bedraagt op dit moment 15%, tot een bedrag van 395.000€. Over het meerdere betaal je 25,8%. De meeste spaar BV`s zullen echter deze drempel niet overschrijden.

Het geld zit echter in een BV. Je kan hierdoor het geld niet zomaar privé gebruiken. Hiervoor dien je het geld eerst uit te keren naar privé. Op dat moment krijg je te maken met het begrip aanmerkelijk belang. Er is sprake van een aanmerkelijk belang, op het moment dat je meer dan 5% van de aandelen van een onderneming bezit. Bij een spaargeld BV zal hier altijd sprake van zijn.

Hierdoor betaal je nog een keer 26,9% belasting, over het bedrag dat je uitkeert naar privé.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat je 10.000 euro winst hebt gemaakt in de Spaar BV. Dan betaal je in eerste instantie een bedrag van 1.500 euro aan vennootschapsbelasting. Over de resterende 8.500 euro betaal je dan nogmaals 2.286,50€ aanmerkelijk belang belasting in Box 2. 

Uiteindelijk blijft er dan netto een bedrag van 6,213.50 euro over. De belastingdruk bedraagt hierdoor 37,86%.

Spaar BV rekenvoorbeeld

Wel kan je de belasting op basis van het aanmerkelijk belang uitstellen, door het geld niet uit te keren naar privé. Je bent dan wel beperkt met betrekking tot hetgeen je kunt doen met het geld.

Bij hogere rendementen wordt het sparen in de BV minder interessant. De belastingdruk zal dan hoger komen te liggen. Beleggen in een BV is meestal onvoordelig.

De invloed op toeslagen

Bij het aanvragen van huurtoeslag en/of zorgtoeslag wordt er een vermogenstoets uitgevoerd. Voor het ontvangen van huurtoeslag mag het vermogen voor een alleenstaande niet meer dan 31.747 euro bedragen. Voor iemand met een fiscaal partner is dit bedrag 63.494 euro. 

Bij het ontvangen van zorgtoeslag ligt de grens op het vermogen op 120.020 voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden op 151.767 euro.

Van belang hierbij is dat vermogen in Box 2 niet meetelt bij het bepalen van het toetsingsvermogen. Hierdoor kan het oprichten of behouden van een spaargeld BV nog steeds zinvol zijn.

Eigen bijdrage verzorgingshuis

Iemand die in een verzorgingstehuis terecht komt dient een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage wordt mede bepaald op basis van het vermogen dat je bezit. Deze eigen bijdrage bedraagt maximaal 2.506 euro per maand. Dan praat je dus over meer dan 30.000 euro op jaarbasis. 

4% van de grondslag sparen en beleggen wordt bij het inkomen opgeteld, om de eigen bijdrage te bepalen. 

Bij het bepalen van het inkomen, wordt het inkomen vanuit een aanmerkelijk belang wel meegeteld. Het vermogen van een spaargeld BV wordt daarentegen niet meegerekend bij het bepalen van de grondslag sparen en beleggen.

Is een spaar BV nog interessant?

Tenzij de overheid nog met een verrassing komt om de uitspraak van de hoge raad te omzeilen, is het overhevelen van het vermogen naar een besloten vennootschap, om zodoende minder belasting te betalen niet langer zinvol. Het zou bijvoorbeeld nog wel kunnen gebeuren dat de box 3 heffing drastisch wordt verhoogd. 

Spaar BV nog interessant

Want vergeet niet dat de uitspraak van de hoge raad de overheid veel geld gaat kosten. Op dit moment lijkt het er echter op, dat het oprichten van een BV om spaargeld in onder te brengen minder aantrekkelijk wordt. Daarnaast zijn de tarieven per 1 januari 2022 al verlaagd. 

Het nieuwe tarief zorgt ervoor, dat je als spaarder minder belasting zal gaan betalen. Echter, op basis van de uitspraak van de hoge raad zal dit ook nog op de schop moeten. 

Volgens de berichten wordt een bedrag aan spaargeld tot 440.000 euro vanaf 1 januari niet langer belast. Hiervoor dient dan wel de rente op het huidige lage niveau te blijven.

Voor het ontvangen van toeslagen of het verminderen van de eigen bijdrage voor een verzorgingstehuis, is het zeker nog zinvol om een spaar BV op te richten. Heb je een spaar bv opgericht, dan zou ik deze ook niet zonder meer opheffen.

Bij het bepalen van een toetsingsinkomen wordt er gekeken naar het vermogen per 1 januari. Het is dan ook zaak, om te zorgen dat per die datum het vermogen in de BV is ondergebracht. 

Oprichten van een spaargeld BV

Het oprichten van spaar BV dient via de notaris te gebeuren. Ook dient deze BV te worden ingeschreven bij de kamer van koophandel. Daarna kan je voor de BV een bankrekening en een spaarrekening openen.

Dit brengt kosten met zich mee. Daarnaast dien je voor een dergelijke spaar BV jaarlijks een jaarrekening en een aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Indien je niet in staat bent dit zelf te doen, dan brengt ook dit kosten met zich mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *