Investeren in startups

Investeren in startups is doorgaans een risicovolle manier van investeren. Een groot deel  van de startups is namelijk niet succesvol. Daarentegen, indien je in de juiste startup investeert, kan je enorm veel geld verdienen. 

Het aantal mensen dat investeert in startups het afgelopen jaar weer sterk gegroeid. Iedereen wil wel een van de eerste investeerders zijn in bedrijven zoals Uber of AIRBNB. Daarentegen is het rendement op spaargeld dermate laag, hetgeen het zoeken naar alternatieven stimuleert. Daarnaast is het de vraag of en wanneer de spaarrente weer gaat stijgen.

Kennis opdoen voordat je begint

Het investeren in startups vraagt om meer en andere kennis, dan bijvoorbeeld het investeren in aandelen. Indien deze tak van sport geheel nieuw voor jou is, dan is het boek “succesvol investeren in startups” een aanrader. 

De schrijver van de boek is Jeroen Bertrams. Hij bezit over meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het opzetten van een onderneming, het laten groeien van een onderneming en deze onderneming succesvol te verkopen. Dit boek kanje helpen bij het halen van het maximale uit spaargeld.

Heb je veel geld nodig om te investeren in startups?

Veel mensen denken dat je om te investeren in startups over een groot vermogen dient te beschikken. Dit is tegenwoordig echter niet langer het geval. Heel veel startups halen namelijk hun financiering op via crowdfundig

Op die manier kan je soms al vanaf 10€ investeren in een startup. 

Investeren in startups hoeveel

Hierbij dien je er dan wel goed bewust van te zijn, dat er een gerede kans bestaat dat je jouw geld kwijtraakt.

Een financiering verkrijgen als startup

Jonge bedrijven hebben bijna allemaal kapitaal nodig. Het kost nu eenmaal veel geld om een onderneming op te zetten. Zeker als je hierbij bijvoorbeeld ook dient te investeren in productiecapaciteit. 

Maar zelfs indien dat niet het geval is, dan wordt er doorgaans ook veel geld uitgegeven aan marketing. Er zijn slechts weinig ondernemer die dit geheel zelf kunnen financieren.

Bij een bank hoef je als startup doorgaans niet aan te te kloppen. Banken zien dit namelijk als veel te risicovol. Voor deze specifieke financieringsbehoeften bestaan er speciale investeringsmaatschappijen. 

Deze investeringsmaatschappijen verstrekken kapitaal in ruil voor een belang in de onderneming. Dit wordt ook wel een angel investeerder genoemd. In mijn opinie is het woord angel niet geheel terecht. Doorgaans vragen deze angel investeerders een behoorlijk aandeel in de onderneming in ruil voor kapitaal.

Waar op te letten bij het investeren in startups?

Investeren in startups brengt veel onzekerheid met zich mee. Doorgaans zijn dergelijke bedrijven nog niet winstgevend. Daarnaast is het maar de vraag of deze bedrijven ooit winstgevend zullen worden. Net zoals bij het investeren in cryptocurrencies is er dus sprake van een hoog risico.

Je dient dus een goede afweging te maken. Criteria die startups een succes maken en waar investeringsmaatschappijen ook op letten, zijn als volgt:

Is een onderneming schaalbaar?

Een goed idee is het uitgangspunt voor het succesvol zijn van een startup. Echter, hetgeen een startup doet, dient schaalbaar te zijn. Bijvoorbeeld een restaurant zal beperkt zijn wat betreft de capaciteit. Indien er 50 tafels beschikbaar zijn, is dit de beperkende factor met betrekking tot hetgeen een restaurant kan verdienen.

Kijk je bijvoorbeeld naar software, dan is dit vaak onbeperkt schaalbaar. Dit is dan direct de reden dat software in de vorm van SAAS zo populair is. SAAS staat als software as a service. 

Indien je dergelijke software aanbiedt, dan kan je dit onbeperkt blijven verkopen. Met als bijkomend voordeel, dat een extra verkoop weinig tot geen kosten met zich meebrengt. 

Indien hetgeen een onderneming aanbiedt goed schaalbaar is, dan is de kans groter dat de onderneming uiteindelijk uitgroeit tot een miljoenenbusiness.

Huidige en toekomstige kapitaalbehoefte

Het is ook van belang om te beoordelen hoeveel geld er in totaal nodig gaat zijn. Startups vragen financieringen aan voor verschillende fases. Hierbij wordt er geld opgehaald voor een specifieke fase in de ontwikkeling van de onderneming. 

Daarna wordt er weer nieuw kapitaal opgehaald. Bijna alle startups krijgen hiermee te maken. Vanuit dat oogpunt is het van belang om verder te kijken dan naar die ene financieringsronde waarin je wilt investeren. Is er na de toekomst toe nog veel meer geld nodig, dan is dit een risico. 

Daarnaast zal dit ook de investering die je nu doet doen verwateren. Er komen namelijk later nog nieuwe investeerders bij.

Hoeveel kapitaal nodig

Het concept waarin je investeert

Het concept van de startup is uiteraard erg belangrijk. In principe zou een startup een oplossing dienen te bieden voor een probleem wat leeft bij  potentiële klanten. 

Van belang is dat die perceptie ook echt bestaat. Is dit niet het geval, dan zal het lastig worden de producten of diensten aan de man te brengen. 

Daarnaast is het ook van belang om te beoordelen of het echt iets nieuws is wat er wordt getracht te doen. Is dit niet het geval, dan ga je concurrenten tegen bestaande bedrijven, hetgeen lastig kan zien. 

Het is echter niet per definitie uitgesloten dat dit onmogelijk is. Ga je concurreren in een markt waar nog veel groei in zit, of waar bestaande bedrijven niet goed presteren, dan zijn er uiteraard ook voldoende kansen.

Wie zijn de ondernemers die de startup hebben gelanceerd

Het starten en laten groeien van een onderneming vergt specifieke kennis. Je ziet regelmatig dat een eerste startup van een ondernemer mislukt. De echte ondernemer zet dan gewoon door en begint weer overnieuw. Bij een volgende poging zullen dan niet dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt.

Vanuit dit oogpunt hecht ik persoonlijk veel waarde aan ondernemers die eerder al succesvol zijn geweest met een startup. Zij bezitten meer kennis die noodzakelijk is om een startup succesvol te laten worden. 

Waardering en winstgevendheid van een startup

Een trend die je al tijden ziet bij startups, is dat de waardering van een onderneming totaal geen verband houdt met de winstgevendheid. Indien er wordt geoordeeld dat er sprake is van een grote potentie, dan worden er enorme waarderingen gekoppeld aan een onderneming.

Voor het investeren in een startup is de potentie dan vaak ook belangrijker dan de winst die wordt behaald. Voorbeelden hiervan zijn Uber en Tesla, die zonder ook maar een euro winst te hebben gemaakt, een miljarden waardering kregen. 

Dit zorgt er eigenlijk voor, dat de urgentie om winst te willen maken ontbreekt.

Ook zonder winst zijn deze bedrijven al extreem waardevol.

Uiteindelijk is het zo, dat veel investeerders in startups op zoek zijn naar een onderneming welke tegen een hoog bedrag kan worden verkocht, in plaats van het op zoek zijn naar een onderneming die jaarlijks een stabiele winst maakt.

Waardering van een startup

Hoe kan je investeren in startups?

Er zijn meerdere platformen die het laagdrempelig maken om te investeren in startups. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Seedrs

Seedrs heeft een groot aanbod van ondernemingen en startups waarin je kunt investeren. Het is mogelijk om te investeren via aandelen maar ook kan je leningen verstrekken. Vanaf een bedrag van 10 GPB kan je op deze manier al investeren in een startup.

Symbid

Symbid  is een Nederlands platform dat het mogelijk maakt om te investeren in startups. Wat opvalt is dat er bij bijna elke investeringmogelijkeid meer geld wordt opgehaald dan waarna de startup op zoek was. Dit geeft aan dat er veel vertrouwen bestaat in de startup investeringsmogelijkeden die worden aangeboden via Symbid.

Kickstarter

Kickstarter is een van de bekendste platform. In onze opinie gaat het hier niet echt om investeren in een startup. Indien je investeert, ontvang je doorgaans een product dat de onderneming waarin je investeert gaat maken. 

Je zou kunnen zeggen dat het meer om een soort van pre-sales gaat. Je verdient er dus geen geld mee.

Collincrowdfund

Collincrowdfund is een van de grootste crowdfunding platformen in Nederland. Het is met name gericht op het MKB. 

Ook al gaat het bij dit platform niet specifiek om startups, er zijn meer dan voldoende startups beschikbaar waarin je kunt investeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *