Investeren in leningen

Banken verdienen veel geld met het uitlenen van geld. Investeren in leningen is echter ook mogelijk als privépersoon. Door jouw geld aan iemand anders of een bedrijf uit te lenen, kun je mooie rendementen behalen. Wel dien je goed te letten op de risico`s die je hiermee loopt.

P2P lenen

Er wordt bij het investeren in leningen vaak gesproken over P2P lenen. P2P staat voor peer to peer, of in het Nederlands twee gelijken. Helemaal correct is dit in mijn opinie niet. Het uitlenen van geld gaat namelijk via een P2P platform, waarbij leningnemers en leningverstrekkers bij elkaar worden gebracht. 

Je leent jouw geld uit aan een kredietverstrekker die hier zijn uitstaande leningen mee financiert. Hierbij is het crowdfunding principe van kracht, waarbij meerdere crowdfunding-investeerders een bedrag inleggen om het totale bedrag van de lening bij elkaar te krijgen. 

Je gaat dan wel investeren in particuliere leningen, maar er is wel sprake van een tussenpartij die dit mogelijk maakt.

Een groeiende markt

Peer to peer lending heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dit is mede ingegeven door het grote verschil in rente die spaarders ontvangen en leningnemers dienen te betalen. In de tijden dat de spaarrente onder nul was gezakt, diende je voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening nog steeds rentes van soms wel 6% te betalen. Dit enorme verschil maakt het investeren in leningen aantrekkelijk

Door een bank als het ware buitenspel te zetten, kan je dan als leningnemer lenen tegen een lagere rente en de spaarder alsnog een fatsoenlijk rendement ontvangen. Meer dan de hoogste spaarrente in de markt.

Risico`s van het investeren in leningen

Geld uitlenen aan iemand anders is zeker niet zonder risico. Je loopt altijd het risico dat degene die het geld heeft geleend, niet in staat is om het geld terug te betalen. Of wellicht gewoonweg niet wil terugbetalen. Het is van belang hier rekening mee te houden wanneer je wilt investeren.

Staar je niet blind op de hoge rendementen die je kunt behalen.

Op dit gebied spelen de P2P platformen een rol. Zij verschaffen bepaalde garanties waardoor je als uitlener van geld meer zekerheid hebt, dat je jouw geld weer netjes terug krijgt. Het risico helemaal uitsluiten is echter niet mogelijk. Het is in mijn opinie zo dat er bij het investeren in leningen sprake is van een meer dan gemiddeld risico.

investeren in particuliere leningen

Welke garanties worden er geboden

In mijn opinie zijn zekerheden en garanties dat je netjes jouw rente en aflossing ontvangt, nog belangrijker dan het rendement. Crowdfunding platformen werken dan ook met bepaalde garanties om op die manier investeerders aan te trekken.

Buyback guarantee

De meest voorkomende garantie bij P2P leningen is een terugkoopgarantie. Wanneer er een bepaalde achterstand bij het betalen van de aflossing of rente optreedt, dan wordt door deze garantie de investering weer van jou teruggekocht. Je ontvangt het bedrag dat je hebt geïnvesteerd plus de achterstallige rente retour.

In de praktijk zitten hier echter wel wat haken en ogen aan. Het is namelijk het bedrijf dat een lening ter financiering heeft aangeboden, die de lening dient terug te nemen. Hier zitten zij doorgaans niet op te wachten. Je zal dan ook vaak zien dat een dergelijk proces de nodige vertraging oploopt.

Daarnaast kan de partij die verplicht is om de lening terug te nemen, ook gewoonweg niet in staat zijn om dit te doen. Zelf heb ik meegemaakt dat een kredietverstrekker in Turkije een lening zou moeten terugkopen. Echter, door de enorme devaluatie van de Turkse Lira waren zij hiertoe niet in staat. 

Wanneer een buy back guarantee niet wordt nagekomen, dan zal het bedrijf dat het P2P platform runt hier actie op dienen te ondernemen. Dit kan een erg langdurig proces zijn, met ook nog eens een onzekere uitkomst. Het investeren in leningen met een buyback guarantee zorgt er niet voor dat je geen risico loopt.

Verstrekken van onderpand

Een andere garantie die regelmatig wordt verstrekt is een onderpand. Dit kan onroerend goed zijn maar ook een auto waarvoor een lening is verstrekt.

Dit biedt zeker enige mate van zekerheid, maar het vorderen van een onderpand zal in de praktijk ook tijdrovend zijn. 

Skin in the game

Een voorwaarde van een P2P platform is vaak dat niet de gehele lening kan worden gefinancierd via een platform. De kredietverstrekker dient een gedeelte in eigen beheer te houden. Hierdoor lopen zij ook risico, hetgeen zou moeten voorkomen dat leningen met een zeer hoog risico worden aangeboden. Het is dan zo, dat wanneer de lening niet wordt terugbetaald, de kredietverstrekker ook de nadelige gevolgen hiervan ondervindt.

Wat is een secundaire markt?

Een ander aspect wat je bij P2P lending tegenkomt is de secundaire markt. Op een secundaire markt kun je een lopende investering kopen of verkopen. De prijs hangt grotendeels af van vraag en aanbod. Uiteraard speelt het risico hierbij een grote rol. Een lening waarbij er sprake is van een achterstand, zal minder opbrengen dan een lening waarbij er altijd netjes op tijd aan de verplichtingen wordt voldaan.

Welke rendementen kan je behalen?

Het jaarlijks rendement dat behaald kan worden bij het investeren in leningen is zonder meer hoog te noemen. Het gemiddeld rendement van verschillende platformen ziet er als volgt uit:

Dit zijn wel historische cijfers. Het zou best zo kunnen zijn, dat wanneer er sprake zou zijn van een recessie, deze percentages zullen dalen. Daarnaast zijn het cijfers die door een platform zelf worden gepubliceerd. Hierbij heb je dus geen 100% zekerheid dat deze percentages ook correct zijn. 

Over het algemeen kun je stellen dat het behalen van een rendement van meer dan 12% per jaar zeker mogelijk is. 

Daarnaast speelt ook het moment van classificeren van een default een grote rol. Zo kan het zijn dat een lening waarbij er sprake is van een grote achterstand, nog niet is meegenomen als correctie in het historische rendement.

Default percentage

Je dient er eigenlijk vanuit te gaan, dat een gedeelte van de leningen niet zal worden afgelost. Hierdoor zal het rendement lager uitkomen, dan de rentepercentages waarmee wordt geadverteerd.

Investeren consumentenleningen

Dit zorgt er ook voor, dat het van belang is, om geld goed te verspreiden. Ga je bij het investeren in leningen al jouw geld investeren in één lening en er gaat iets mis? Dan ben je direct al jouw geld kwijt. Het wordt dan een soort van alles of niets, hetgeen nooit verstandig is. 

Zorg je daarentegen voor een goede spreiding, dan zal het totale rendement waarschijnlijk iets lager uitkomen maar loop je wel minder risico. Liever 100 euro investeren in 50 verschillende leningen, dan direct 5.000 euro in één specifieke lening. Peer to peer lenen is nu eenmaal risicovol, waardoor risicospreiding extra belangrijk wordt.

Zoals uit onderstaande tabel speelt het default percentage een grote rol bij het uiteindelijke rendement.

Auto-invest

Investeren in leningen via auto invest maakt spreiding veel eenvoudiger. Je kunt door het instellen van parameters automatisch geld over een groot aantal leningen verdelen. Een voorwaarde voor een goede werking van de auto-invest functie is dat er sprake is van voldoende aanbod. 

Worden er kosten in rekening gebracht?

Peer to Peer platforms waarbij je kunt investeren in leningen brengen geen kosten in rekening. De kosten dienen te worden voldaan door de loan originators. 

Loan Originators

P2P platformen werken samen met loan originators. Dit zijn leningverstrekkers die op zoek zijn naar financiering voor de lening die zij vertrekken.

De betrouwbaarheid van een loan originator is uitermate belangrijk. Uiteindelijk is dit de partij die verantwoordelijk is voor het betalen van de rente en aflossing.

Vaak zie je dat er wordt gewerkt met loan originators, die juridisch gezien verbonden zijn aan het P2P platform. In een dergelijke situatie heeft een kredietverstrekker een platform opgezet om financiering voor hun leningen binnen te halen.

Loan originator

Persoonlijk ben ik meer voorstander van het werken met onafhankelijke loan originators. Op die manier voorkom je belangenverstrengelingen. Want in de praktijk zal de kans, dat een P2P platform een juridische zaak aanspant tegen een loan originator die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort, niet zo groot zijn.

Wat is de minimale investering?

De drempel om te investeren in leningen ligt erg laag. Je kunt met hele kleine bedragen al gaan investeren. Doorgaans is het minimum bedrag wat je dient te investeren niet meer dan 10 euro. Het Nederlandse platform Lender Spender hanteert een hogere minimale investering van 100 euro.

Uitbreiding van een beleggingsportefeuille

In mijn opinie kan investeren in leningen een interessante uitbreiding van een bestaande beleggingsportefeuille zijn. Op die manier kan je investeren waarbij er weinig tot geen correlatie bestaat met de aandelenmarkt.

Het is altijd van belang om goed om te gaan met het geld dat je ter beschikking hebt. Hierbij wordt het altijd aangeraden om ook een gedeelte op een spaarrekening te laten staan en niet alles te gaan beleggen of te investeren. Je dient geld achter de hand te hebben waar je eenvoudig bij kunt indien je dit nodig hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *