Op het platform van Robocash worden leningen aangeboden ter investering. Alle leningen worden aangeboden door bedrijven die verbonden zijn aan de Robocash Group.

Investeren via het platform

Binnen een paar minuten kun je al aan de slag als investeerder via Robocash. Na het openen van een account dien je een bedrag te storten dat je wilt investeren. Hierbij wordt voornamelijk gebruikgemaakt van auto invest. Door het instellen van verschillende parameters wordt het bedrag dat je wilt investeren verdeeld over verschillende leningen.

Historisch rendement

Het maximale rendement dat je kunt behalen bedraagt 13,3%. Hiervoor dien je dan wel deel te nemen aan het loyalty programma. Standaard bedraagt de maximale rente 12%. Door het loyalty programma kan hier nog maximaal 1,3% bij komen. Vermogen opbouwen gaat met dergelijke rendementen extra snel.

Hoeveel investeerders historisch gezien hebben verdiend is niet direct duidelijk. Een kleine rekensom zorgt wel voor de nodige vragen. In totaal is er via het platform een bedrag van 495 miljoen euro gefinancierd. Op dit moment is de waarde van de uitstaande investeringen ongeveer 75 miljoen. 

Investeerders hebben via het platform 10,7 miljoen euro verdiend. Dit zou erop duiden dat het werkelijk resultaat aanzienlijk lager ligt dan de maximale 12% rente. Hoeveel het rendement exact bedraagt is echter niet te zeggen. Hiervoor ontbreken de looptijden van de verschillende leningen. Wanneer deze gemiddeld erg kort zijn, dan zal het percentage rendement hoger uitvallen.

Historisch rendement Niet bekend
Buy back guarantee Ja
Kosten Geen
Secundaire markt Ja (vanaf 1 jaar looptijd)
Auto invest Ja
Zekerheden / garanties Buyback guarantee
Totaal belegd vermogen 500 miljoen euro
Minimale inleg 10 euro
Totaal aantal investeerders > 28.000

Investeringsmogelijkheden bekijken

Loyalty programma

Het loyalty programma werkt stapsgewijs. Des te meer je hebt geïnvesteerd, des te hoger de bonus die je ontvangt. Het schema ziet er als volgt uit:

Geïnvesteerd bedrag Bonus Status
€ 5.000 0,30% Brons
€ 10.000 0,50% Zilver
€ 15.000 0,70% Goud
€ 25.000 1,00% Diamant
€ 50.000 1,30% Platinum

Robocash review

De reviews op Trustpilot zijn zeer positief. Ik ben tot op heden  nog een crowdfunding platform tegengekomen dat zo goed scoort.

Wel is het aantal reviews enigszins beperkt, hetgeen de betrouwbaarheid van de reviews niet ten goede komt.

Ook de reviews achtergelaten via Google zijn erg goed te noemen.

Robocash review

Secundaire markt

Robocash heeft in 2020 een secundaire markt geopend waar je investeringen kunt doorverkopen. Dit is echter alleen mogelijk voor leningen met een minimale looptijd van 1 jaar.

Meer over Robocash

Het platform van Robocash is in 2017 gelanceerd. Het platform behoort toe aan de Robocash group. Dit is een bedrijf dat zich specialiseert in gerobotiseerde financiële diensten. Het crowdfunding platform blinkt dan ook uit op het gebied van geautomatiseerde diensten.

Het hoofdkantoor van de Robocash Group bevindt zich in Singapore. Het crowdfunding platform wordt gerund vanuit Zagreb in Kroatië. De moedermaatschappij is opgericht in 2013 en staat bekend als financieel solide. Zo beschikt het bedrijf over een groot eigen vermogen en is er relatief weinig vreemd vermogen aanwezig.

Investeerders bevinden zich in bijna alle Europese landen. Opvallend is dat er veel Duitse investeerders zijn. Van alle actieve investeerders bevindt 25% zich in Duitsland.

Loan originators

Robocash werkt met 4 verschillende loan originators. Dit zijn:

  • Digido
  • UnaPay
  • Prestamer
  • RC Riga

Zekerheden en garanties

Leningen worden aangeboden met een 30 dagen buy back guarantee. Hierbij is het wel van belang om te beseffen dat er alleen leningen worden aangeboden door aan de Robocash group gelieerde bedrijven. Het is daarom de vraag hoe hard er opgetreden zal worden, wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de buyback verplichting.

Het aanbieden van leningen van gelieerde bedrijven heeft voordelen en nadelen. Het grote nadeel is de belangenverstrengeling.

Risico`s

Investeren in consumentenleningen brengt altijd risico's met zich mee. Ook al wordt er vaak beweerd, dat er door het verstrekken van een buy back guarantee weinig risico bestaat, is dit in de praktijk toch vaak anders.

Daarnaast is het zo dat het overgrote deel van de leningen aan landen buiten Europa  wordt verstrekt. Ongeveer 77% van de leningen wordt verstrekt aan leningnemers in Zuid Oost Azië. Hierbij is er sprake van een valutarisico.

Wanneer de euro zou stijgen ten opzichte van de lokale valuta van de leningnemers, dan zou dit tot terugbetalingsproblemen kunnen leiden.

Risico stijging euro

In onze opinie is het dan ook verstandig om geld dat je wilt investeren via crowdfunding te verdelen over meerdere leningen. Liever 20 keer 50 euro investeren in verschillende leningen dan 1.000 euro in één enkele lening.

Toezicht en vergunning

Er is geen sprake van een vergunningplicht, waardoor er ook geen sprake is van formeel toezicht van een nationale bank of een financiële autoriteit. Je bent dus aangewezen op de betrouwbaarheid van de onderneming.

Dit zorgt voor een extra risico. Je bent niet alleen afhankelijk van het tijdig terugbetalen van leningen door leningnemers, ook bestaat er een risico ten opzichte van het bedrijf dat het platform runt.

Wel is  het zo dat Robocash een van de grotere spelers is op het gebied van crowdfunding investeringen. Met een totaal geïnvesteerd bedrag dat rond een half miljard euro ligt, kun je stellen dat investeerders vertrouwen hebben in de onderneming.

Daarnaast is het moederbedrijf, de Robocash Group, een gerenommeerd bedrijf in Singapore met een omzet van rond een half miljard dollar op jaarbasis. Op de website zijn de jaarrekeningen terug te vinden die door lokale auditors zijn goedgekeurd.

Alternatieven om te investeren

Investeren in leningen is geld investeren met een hoog risico. Het spreiden van risico`s is dan ook van groot belang. Op het gebied van crowdfundingplatformen zijn er tal van platformen met verschillende investeringsmogelijkheden. Zo zijn er ook platformen waarbij je kunt investeren in onroerend goed of dat er sprake is van onroerend goed als onderpand. In mijn opinie biedt dit goede diversificatiemogelijkheden.

Daarnaast bestaat er altijd een risico met betrekking tot een crowdfunding platform aangezien er nog slechts weinig sprake is van toezicht. Ook vanuit oogpunt is het in mijn opinie van belang om risicospreiding toe te passen.