Sparen voor kleinkind

Sparen voor een kleinkind is op verschillende manieren mogelijk. Ook al lijken op het eerste gezicht de verschillen niet zo heel erg van belang, dit is zeker wel het geval. Het kan namelijk grote invloed hebben op de te betalen inkomstenbelasting. Ook de vraag wanneer het kleinkind over het geld kan beschikken, speelt een belangrijke rol.

Sparen voor de kleinkinderen

Er zijn heel veel grootouders die sparen voor hun kleinkinderen. Volgens een onderzoek zou dit voor maar liefst 77% van de grootouders het geval zijn. Er zijn een aantal afwegingen die je dient te maken, voordat je daadwerkelijk gaat beginnen met sparen.

Beschikking over het spaargeld

Vaak willen grootouders dat het geld dat zij sparen voor hun kleinkinderen, pas op een bepaald moment kan worden gebruikt. Op jonge leeftijd wordt er vanuit gegaan dat kinderen nog niet goed met geld om kunnen gaan. waardoor het geld wellicht niet zinvol wordt uitgegeven. 

Een andere overweging om te gaan sparen voor een kleinkind, is om vermogen op te bouwen, wat later kan worden aangewend voor een studie, behalen van een rijbewijs of voor het kopen van een huis.

Wanneer je geld op een gewone eigen rekening van het kleinkind stort, dan kan in principe het kleinkind het geld direct gebruiken. Er is echter een mogelijkheid om hier een stokje voor te steken.

sparen voor de kleinkinderen

De BEM clausule

Een BEM clausule zorgt ervoor dat het kind niet voor zijn 18e verjaardag over het geld kan beschikken. Ook de ouders kunnen geen geld opnemen. Alleen wanneer er een dringende reden is, dan zou er via de kantonrechter een ontheffing aangevraagd kunnen worden.

In principe is er voor een BEM clausule een beschikking van de kantonrechter nodig. De uitzondering is de ING, waarbij je een dergelijke clausule van toepassing kan laten zijn, door een formulier van de bank in te vullen. 

De clausule maakt het mogelijk om een spaarrekening op naam van je kleinkind te openen, zonder dat het klein kind al op jonge leeftijd het geld kan verbrassen. Hierbij komt de rekening op naam van het kleinkind te staan.

Geld op een eigen spaarrekening storten

Sparen voor een kleinkind kun je ook doen door ervoor te kiezen om zelf een aparte spaarrekening op eigen naam te openen, waarop je het geld stort. Vervolgens kan je dan zelf bepalen wanneer je het geld aan het kleinkind schenkt. Echter, hierbij dien je rekening te houden met de volgende aspecten.

De schenkingsvrijstelling

Je kunt niet onbeperkt geld aan een kleinkind schenken, zonder dat hier belasting over wordt geheven. Er geldt op dit vlak een jaarlijkse vrijstelling van 2.418€. Boven dit bedrag is er 18% belasting verschuldigd en boven een bedrag van 138.642€ zelfs 36%. Bij een schenking van een groot bedrag kan de te betalen belasting flink oplopen.

Jaarlijks gebruik maken van het bedrag dat je belastingvrij mag schenken, zal ervoor zorgen dat er later veel minder erfbelasting is verschuldigd. Het is overigens niet noodzakelijk om het bedrag in één keer te schenken. Je kunt ook een bepaald bedrag per maand schenken, zolang het totaalbedrag per jaar maar onder het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling blijft. Sparen voor een kleinkind door gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling zorgt ervoor dat het geld niet bij de belastingdienst terechtkomt.

Sparen voor je kleinkind

Let op de vermogensbelasting

Geld op een bankrekening van een kind tot 18 jaar wordt bij het vermogen van de ouders opgeteld. Wanneer je geld direct stort op de spaarrekening van een kleinkind, kan dit ervoor zorgen dat de ouders hierover belasting verschuldigd zijn. 

Rente ontvangen

Het ontvangen van een fatsoenlijke rente zorgt ervoor dat een kleinkind later over meer geld kan beschikken. En dat is uiteindelijk het doel wanneer je gaat sparen voor een kleinkind. Je zou ervoor kunnen kiezen om een deposito via Raisin te openen. 

Er geldt hierbij wel een minimumleeftijd van 18 jaar. Het nadeel zal dan ook vaak zijn, dat je dit niet kunt doen op naam van het kind of kleinkind. Alleen wanneer het kleinkind al de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan zou dit wel mogelijk zijn.

Zet je een bedrag vast voor een langere periode, dan kan de hoogste spaarrente tot boven de 3% oplopen. Op langere termijn zal dit een aanzienlijk bedrag aan rente opleveren waardoor het kleinkind over een mooi bedrag kan beschikken.

Een rekening openen

Een rekening openen is bij alle grote Nederlandse banken geen enkel probleem. Wel zal je moeten kiezen voor de bank waar de ouders de bankrekening ook hebben lopen. Vaak wordt er namelijk een minimale leeftijd van 18 jaar gehanteerd om een rekening te kunnen openen. Deze voorwaarde bij het openen van een spaarrekening gaat niet op wanneer het om een kind van een bestaande rekeninghouder gaat. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *