Samengestelde interest berekenen

Samengestelde interest berekenen is het eenvoudigst in excel. Op die manier kan je eenvoudig vermogensopbouw berekenen.

Formules voor het bereken van samengestelde interest

Voor het berekenen van een eindkapitaal in Microsoft Excel op basis van samengestelde inleg gebruik je de FV formule, of in het Nederlands TW. Om de eindwaarde van een eenmalige storting te berekenen gebruik je de formule: Bedrag(1+r)^n

De lettere r staat hier voor de jaarlijkse rente of rendement en n voor het aantal periode. Stel dat je wilt weten hoeveel 10.000€ over 10 jaar waard is wanneer je 3% rente ontvangt. Dan luidt de formule: 10.000*(1+0,03)^10=13,439€.

Wil je het bovenstaande andersom berekenen, bijvoorbeeld hoeveel dien je op dit moment op een spaarrekening te storten, om over 10 jaar over een saldo van 10.000€ te beschikken. Dan kan je de formule voor de contante waarde gebruiken. In het Engels is dit PV en in het Nederlands HW.

Vermogen kan razendsnel groeien

Rente op rente zorgt ervoor dat vermogen extra snel groeit. Stel dat je elk jaar 1.000€ ergens in investeert, waarmee je een rendement van 5% behaalt. Na 10 jaar zal je dan over een vermogen beschikken van 15,937€. Als je in jaar 11 ook weer een rendement behaalt van 5%, dan zal de vermogensopbouw in jaar 11 naast de 1.000€ jaarlijkse investering, ook een bedrag van 797€ rendement bedragen. Samengestelde interest berekenen geeft vaak verhelderende inzichten.

Het eerste jaar zal er nog geen effect zijn van de samengestelde interest. Pas na het eerste jaar kan je de ontvangen interest weer opnieuw gaan investeren. 

Dit jaarlijkse rendement zal alleen maar toenemen, omdat het bedrag waarover je dit rendement behaalt, ook steeds groter wordt. De toekomstige waarde groeit dus steeds sneller.

Op deze manier kan je zelfs met per maand een beperkte investering over een periode van bijvoorbeeld 30 jaar toch een fors vermogen opbouwen.

Samengestelde rente berekenen

Rendement bij enkelvoudige interest

Stel dat je het rendement wat je behaald niet herinvesteert, maar ergens anders aan zou besteden. Dit noemen we enkelvoudige interest. In bovenstaand voorbeeld heb je met de jaarlijkse investering van 1.000€ een kapitaal opgebouwd van 15,937€. Er is dus sprake van een absoluut rendement van 5,937€ euro. 

Indien je hetgeen je verdient niet opnieuwe investeert, dan zal je in totaal slechts een rendement behalen van 2,750€. Dit is een verschil van 3,187€. Met enkelvoudige rente zal je niet zo snel een groot kapitaal opbouwen. Het is daarom van belang om te kiezen voor een investering waarbij minimaal één keer per jaar er rente of dividend wordt uitgekeerd. Op die manier kan je dit geld dan weer herbeleggen. 

Opletten bij investeringen

Ga je spaargeld investeren, dan is het van belang om er goed op te letten wanneer je krijgt uitgekeerd. Zeker indien je bijvoorbeeld via crowdfunding een langdurige investering aangaat. Stel dat je voor een periode van 5 jaar een onroerend goed investering aangaat, waarbij je pas aan het einde van het project krijgt uitbetaald. 

Dan is het werkelijke rendement aanzienlijk lager, omdat er geen sprake is  van samengestelde rente.

Des te hoger de rente of rendement, des te groter het effect van de samengestelde interest. Dit zal je direct zien wanneer je een eindwaarde op basis van samengestelde rente gaat berekenen. Onderstaand hebben we een paar voorbeelden weergegeven. 

5% rendement:

Maandelijkse inleg: € 50 € 100 € 250
10 jaar € 7.764 € 15.528 € 38.821
15 jaar € 13.364 € 26.729 € 66.822
20 jaar € 20.552 € 41.103 € 102.758
30 jaar € 41.613 € 83.226 € 208.065
40 jaar € 76.301 € 152.602 € 381.505

7% rendement:

Maandelijkse inleg: € 50 € 100 € 250
10 jaar € 8.654 € 17.308 € 43.271
15 jaar € 15.848 € 31.696 € 79.241
20 jaar € 26.046 € 52.093 € 130.232
30 jaar € 60.999 € 121.997 € 304.993
40 jaar € 131.241 € 262.481 € 656.203

10% rendement:

Maandelijkse inleg: € 50 € 100 € 250
10 jaar € 10.242 € 20.484 € 51.211
15 jaar € 20.724 € 41.447 € 103.618
20 jaar € 37.968 € 75.937 € 189.842
30 jaar € 113.024 € 226.049 € 565.122
40 jaar € 316.204 € 632.408 € 1.581.020

12% rendement:

Maandelijkse inleg: € 50 € 100 € 250
10 jaar € 11.502 € 23.004 € 57.510
15 jaar € 24.979 € 49.958 € 124.895
20 jaar € 49.463 € 98.926 € 247.314
30 jaar € 174.748 € 349.496 € 873.741
40 jaar € 588.239 € 1.176.477 € 2.941.193

Beleggingshypotheek

Bij een  beleggingshypotheek ben je verplicht maandelijks een bepaalt bedrag op een beleggingsrekening te storten. Het doel hierbij is dat je voldoende kapitaal opbouwt om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. De samengestelde interest formule zorgt er hierbij voor, dat het kapitaal steeds sneller gaat groeien. Zeker gezien het feit dat de looptijd van een hypotheek doorgaans 30 jaar bedraagt, kan je op die manier zelfs met een relatief beperkt bedrag een fors kapitaal opbouwen.

Persoonlijk ben ik wel van mening dat je hierbij conservatief dient te zijn. Ga niet rekenenen met een te hoog rendement. Op die manier zou je aan het einde van de looptijd geld tekort kunnen komen, om de hypotheek af te lossen. 

Hypotheek aflossen en geld overhouden

Bouw je daarentegen meer kapitaal op dan je nodig hebt om de hypotheek af te lossen, dan ontvang je nog een mooie bonus op jouw bankrekening. Een bedrag van 50€ per maand maakt voor veel mensen niet zoveel uit. Na 30 jaar kan je dit echter toch een mooi bedrag opleveren. De rente per periode die je ontvangt, dien je dan wel steeds opnieuw op de spaarrekening te storten en niet gebruiken voor iets anders.

Of een beleggingshypotheek interessant is, hangt er mede vanaf welke rente er berekend wordt. Dien je een hoge hypotheekrente te betalen, dan is het wellicht verstandig om gewoon af te lossen

Financieel onafhankelijk worden

Samengestelde rente berekenen verschaft veel mensen nieuwe inzichten. Financieel onafhankelijk worden is wellicht toch eenvoudiger dan dat je denkt. Van belang is om te zorgen voor een goed rendement. Onder een goed rendement versta ik een rendement, waarbij je ook weer niet al teveel risico`s loopt.

Samengestelde interest financieel onafhankelijk

Helaas is dit bij sparen niet het geval. Een spaarrente van 1,5% wordt al een hoge rente genoemd. Met een redelijk defensieve beleggingsstrategie is een rendement van 5% realiseerbaar.

Begin je voor jouw 18e een bedrag van 250€ te investeren, dan heb je voor jouw 60e verjaardag een bedrag opgebouwd van meer dan 400.000€. Bij een rendement van 7% zal dit bedrag zelfs de 700.000€ ontstijgen.

Stel je bouwt een kapitaal op van 500.000€ en je ontvangt jaarlijks 7% rendement, dan heb je een inkomen van 35.000€. Met alleen rente zal je dat helaas niet lukken. Daarvoor je te gaan beleggen op de beurs, of eventueel via zaken zoals crypto of crowdfunding.  Ga eens aan de slag met samengestelde interest berekenen en bekijk hoeveel vermogen je kunt opbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *