401k

401k is het pensioenstelsel van Amerika. De nieuwe pensioenwet in Nederland vertoont veel gelijkenissen met dit systeem.

Wat is een 401k plan?

In Amerika spaar je voor jouw eigen pensioen. Door gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen, wordt het interessant gemaakt om op deze manier een pensioen op te bouwen. Zo wordt het geld wat je in deze pensioenregeling stort niet belast. 

Wel zullen latere uitkeringen worden belast. De 401k betekenis refereert naar een speciale spaar- of beleggingsrekening voor het pensioen. De naam komt voort uit de wet waarin deze regeling is vastgelegd.

Bijdrage van werkgevers

Daarnaast is het doorgaans zo, dat een werkgever ook meebetaalt. Tot een bepaalt percentage van het salaris dat je in dit fonds stopt, zal een werkgever eenzelfde bedrag storten. Niet elk bedrijf doet dit overigens.

Stel dat je 5% van jouw bruto-salaris in een dergelijk fonds stopt, dan zal de werkgever ook nog eens 5% storten. Op die spaar je elke maand 10% van jouw salaris.

Deze manier van een pensioen opbouwen biedt veel vrijheid. Wellicht zelfs te veel vrijheid. Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen, zullen namelijk weinig tot niks in hun 401k plan stoppen. Wanneer zij dan met pensioen gaan, dan zullen zij financieel in de problemen terechtkomen. Dit leidt dan ook tot relatief veel armoede bij ouderen.

401k in Nederland

In Nederland kennen we op dit moment een systeem dat compleet anders is. Ons systeem is er tot op heden op gericht, om je te voorzien van een bepaald inkomen. Het is via een werkgever verplicht om hieraan mee te doen. Het is als het ware een collectief systeem.

De nieuwe pensioenwet gaat meer richting het 401k systeem. Iedereen gaat dan zijn eigen pensioenpotje opbouwen. Het grote verschil is wel, dat je verplicht bent om hieraan mee te doen. Zomaar het geld opnemen is ook niet mogelijk.

Dit zal er wel toe leiden, dat je niet langer op voorhand weet hoe hoog jouw pensioen gaat zijn. Dit kan hoger uitvallen dan voorheen het geval was, maar ook lager. Dit is nu eenmaal een gegeven wanneer je gaat beleggen. Wellicht kun je ook gewoon kiezen om geld op een spaarrekening te laten storten, maar dan zal het rendement lager uitvallen.

Voordelen

Je kunt meer geld storten, waardoor je wellicht op jongere leeftijd kunt stoppen met werken. Zeker als je via de werkgever een goede regeling hebt, waarbij de werkgever een hoge bijdrage levert, dan is dit zeker mogelijk.

Ook is het zo dat het geld wat je stort, gewoon van jou is. Je bent dus niet afhankelijk van een overheid of pensioenfonds, of zij jouw pensioen wel kunnen betalen.

401k betekenis

Een derde voordeel is dat je veel vrijheid geniet. Door bijvoorbeeld genoegen te nemen met een lager jaarlijks pensioen, zou je eerder kunnen stoppen met werken. 

Nadelen

Het grote nadeel is, dat lang niet iedereen in staat is om voldoende geld te storten, om op latere leeftijd goed van te kunnen leven.

Het is zelfs zo, dat er best wel wat mensen zijn, die voor het bereiken van hun pensioen het geld al opnemen. Zij hebben dit dat nodig voor een ander doel.

In de praktijk leidt het systeem ertoe, dat er mensen zijn die dienen door te werken, op het moment dat zij eigenlijk met pensioen zouden moeten gaan. Het vermogen opgebouwd via de 401k regeling is gewoonweg niet voldoende om van te kunnen leven

AOW in Amerika

Hierbij dien je ook niet te vergeten, dat het sociale vangnet in Amerika niet zo is, zoals we dat in Nederland kennen. De AOW die je in Amerika ontvangt, hangt af van de premies die je hebt betaald. Het is dus niet zoals in Nederland, dat iedereen een vast gelijk bedrag ontvangt, onafhankelijk van jouw arbeidsverleden.

wat is een 401k

Mensen met een lager inkomen

Wanneer je een tijd werkloos bent geweest, of je hebt gewerkt voor een minimumloon, dan zal de AOW in Amerika erg laag uitvallen. Er bestaat wel een maximumbedrag dat je kunt ontvangen, van ruim 3,100 USD per maand, maar er is geen minimum vastgelegd. 

In de praktijk is het dus zo, dat naarmate je minder AOW ontvangt, de kans ook heel erg groot is, dat jouw 401k uitkering ook lager zal zijn. Je bent dan gewoonweg niet in staat geweest om voldoende kapitaal via een 401k spaarrekening op te bouwen. 

Wat is een ideale situatie?

In mijn opinie is een middenweg de ideale situatie. Persoonlijk vind ik het Nederlandse systeem te rigide. Je zou meer keuzevrijheid dienen te hebben, met het geld dat je hebt gestort in het pensioenfonds. Bijvoorbeeld de hoogte van de uitbetaling laten variëren, naargelang jouw leeftijd. 

Stel dat je alleenstaand bent en je krijgt de boodschap dat door een ziekte jouw levensverwachting niet al te lang is. Dan zou je het geld wat je hebt gestort als pensioen dienen kunnen op te nemen. 

Daarnaast dien je wel bepaalde regels op te stellen, waardoor je voorkomt dat er meer armoede gaat optreden, doordat mensen een te laag pensioen ontvangen. 

Een tussenoplossing tussen het Amerikaanse 401k systeem en het Nederlandse pensioensysteem zou in mijn ogen ideaal zijn. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *