Nieuwe pensioenwet

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenwet? Dit is een belangrijke en erg actuele vraag. In principe ben ik niet tegen de nieuwe pensioenwet. Er is echter nog erg veel onduidelijk, hetgeen eerst dient te worden opgehelderd, alvorens er daadwerkelijk een beslissing kan worden genomen.

Sociale partners, werknemers en werkgeversorganisaties hebben een pensioenakkoord gesloten. De volgende stap is een nieuwe pensioenwet. Doordat mensen steeds ouder worden, is het noodzakelijk dat pensioenen hierop worden aangepast. De vraag is hoe dit in de praktijk dient te worden aangepakt.

De grote verandering

Op dit moment is het pensioen gebaseerd op een vast bedrag, wat je per maand gaat ontvangen. Dit zorgt voor zekerheid bij de gepensioneerden. Voor de pensioenfondsen geeft dit echter onzekerheid. Zij dienen er voor te zorgen dat er voldoende geld in kas is, om dit te kunnen betalen. Hierbij speelt het rendement wat er wordt behaald een grote rol. 

Door de vergrijzing wordt het huidige stelsel steeds lastiger te handhaven. Daarom wordt er onder leiding van minister Carola Schouten gekeken naar nieuwe pensioenregels.

Bij de nieuwe pensioenwet wordt dit risico bij de gepensioneerden neergelegd. Dit kan zowel gunstig als ongunstig uitvallen.

Individueel systeem

Nu verdwijnen alle pensioengeld in een grote pot, waar vanuit de pensioenen worden betaald. In het nieuwe systeem krijgt iedereen zijn eigen potje, waaruit het pensioen gaat worden betaald. Het is dan met naar het hoeveel er in jouw pensioenpot zit, op het moment dat je met pensioen gaat. De zekerheid van een vaste uitkering komt te vervallen.

gevolgen nieuwe pensioenwet

Meer flexibiliteit

Een van de grote voordelen is dat het nieuwe systeem meer flexibiliteit biedt. Je zou pensioenuitkeringen kunnen variëren, gedurende de periode dat je pensioen ontvangt. Dit vind ik persoonlijk een erg goede ontwikkeling. Des te ouder je wordt, des te minder geld je gaat uitgeven. Het pensioen hierop aanpassen vind ik dan ook een goed idee.

Onzekerheid

Het grote nadeel is de onzekerheid. Stel dat jouw pensioengelden zijn belegd en net voordat je met pensioen gaat, is er sprake van een grote beurscrash of een recessie. Dit zal dan direct invloed hebben op de hoogte van het bedrag dat je gaat ontvangen. Dit zou bij veel mensen tot stress kunnen leiden.

Wel is het zo, dat je door geld goed te beleggen, dat je dit risico kunt beperken. Zo wordt het altijd aangeraden, om bij het naderen van een einddatum, geld in minder risicovolle producten te gaan beleggen. Je kunt hierbij denken aan olbigaties of zelfs een spaarrekening.

Kennis van beleggen

Niet iedereen heeft kennis van beleggen. Vanuit dat oogpunt wordt er zelfs over het casinopensioen gesproken. Dit is mijn inziens niet terecht. De eerste kamer en tweede kamer dient er echter wel rekening mee te houden, dat lang niet alle mensen kennis bezitten op het gebied van beleggen. 

Op dit vlak is het dan ook een slecht idee, om het huidige pensioenstelsel in sneltreinvaart te veranderen. Dit terwijl het nieuwe stelsel nog niet eens goed is doorgerekend. In juli 2023 zou het nieuwe stelsel al in moeten gaan. Dit is veel te snel.

Mijn opinie

In mijn opinie hoeft het nieuwe pensioenstelsel helemaal niet slecht uit te pakken. Echter, er dient wel meer duidelijkheid en voorlichting te komen. Als je jouw hele leven hebt betaald, dan wil je wel een bepaalde zekerheid hebben over hetgeen je kun verwachten te ontvangen. 

Het is nu volstrekt onduidelijk wat de nieuwe regels precies gaan betekenen. De wet toekomst pensioenen er dusdanig snel doorheen te drukken is gewoonweg een slecht idee. Dit zal alle pensioenregelingen op zijn kop gaan zetten, terwijl dit nog niet goed is doorgerekend. 

Dit zal voor veel onrust zorgen bij werkgevers en werknemers. Dit zou eerst samen met werknemers en werkgeversorganisaties dienen te gebeuren, zodat iedereen weet wat de impact zal zijn.

Verschillende experts hebben inmiddels een brandbrief geschreven aan het kabinet. Dit kan niet zomaar terzijde worden geschoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *