kredietwaardigheid landen

Standard & Poor`s publiceert rating met betrekking tot de kredietwaardigheid van landen. Zowel voor de kredietwaardigheid van Europese landen, alsook andere landen in de wereld.

Met een rating wordt er aangegeven in hoeverre een land wordt geacht om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een begrotingstekort en een staatsschuld spelen hierbij een belangrijke rol.

De verschillende score`s

De AAA score is de hoogste score die wordt toegekend. Bij een dergelijke score, is er geen reden om te veronderstellen dat een land niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

De laagste score is een D. Bij een score D is een faillissement bijna niet meer af te wenden. Er zal dan al sprake zijn van achterstanden bij het voldoen aan financiële verplichtingen. Er zijn geen EU landen die een dergelijke rating van Standard & Poor (S&P) hebben gekregen. Het is echter niet denkbeeldig, dat in in de komende jaren wel het geval zal zijn.

Dit zijn de score`s die worden toegekend. 

Beoordeling: Rating:
Uitstekend AAA    
Goed AA+ AA AA-
Bovengemiddeld A+ A A-
Beneden gemiddelde BBB+ BBB BBB-
Niet investeren BB+    
Speculatief BB BB-  
Zeer speculatief B+ B B-
Hoog risico CCC+    
Zeer hoog risico CCC    
Betalingsproblemen met weinig perspectief CCC- CC C
In staat van faillisement D    

De invloed op de rente van staatsobligaties

Overheden lenen geld door het uitgeven van staatsobligaties. Des te lager de rating, des te hoger de rente zal zijn die zij dienen te betalen. Rente is namelijk ook een vergoeding voor het risico dat wordt gelopen.

Nederland is in het bezit van een AAA score. Italië daarentegen is in het bezit van een BBB score. Daarom willen Zuid Europese landen graag lenen als Europa zijnde. Zij zullen dan profiteren van de betere kredietstatus van landen zoals Nederland. 

Voor Nederland is dit uiteraard niet gunstig. Nederland zal dan meer rente dienen te betalen, dan in de situatie dat zij zelf geld gaan lenen. De kredietstatus van Nederland (AAA) is beter dan de gemiddelde kredietstatus van de EU (AA). Wanneer je een staatsobligatie aanschaft van Portugal, dan zal je een hogere rente ontvangen. Het risico dat het land niet in staat is om de staatsobligatie af te lossen, is echter ook groter, dan bij bijvoorbeeld een staatsobligatie van Duitsland. 

kredietwaardigheid europese landen

Een land zal niet zo snel failliet gaan, maar je loopt wel het risico dat niet het volledige bedrag wordt afgelost. 

Kredietstatus van landen

De kredietwaardigheid van landen is aan fluctuatie onderhevig. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk de afgelopen tijd een daling in zijn score gezien. Op dit moment is de score AA- waar dit in het verleden nog AAA was. Op dit moment zijn er in Europa nog 8 landen met een AAA score, waaronder Nederland. 

Onderstaand het overzicht van de scores van de verschillende landen. Het zal geen verrassing zijn, dat de Oekraïne erg slecht scoort op dit moment. De kredietstatus van het land is door de oorlog in een korte termijn enorm gekelderd.  Maar ook Turkije is meer dan zorgwekkend en kampt eigenlijk al jaren met slechte credit ratings. De staatsschuld van 452 miljard euro is enorm. 

kredietwaardigheid landen lijst:

Land S&P Rating
Denmark AAA
Germany AAA
Liechtenstein AAA
Luxembourg AAA
Netherlands AAA
Norway AAA
Sweden AAA
Switzerland AAA
Austria AA+
Finland AA+
United Kingdom AA 
Belgium AA
European Union AA
France AA
Czech Republic AA-
Estonia AA-
Ireland AA-
Slovenia AA-
Latvia A+
Lithuania A+
Land S&P Rating
Slovakia A+ 
Iceland A
Spain A
Malta A-
Poland A-
Andorra BBB+
Croatia BBB+
Portugal BBB+
Bulgaria BBB
Cyprus BBB
Italy BBB
Hungary BBB 
Romania BBB-
Greece BB+
Serbia BB+
Macedonia BB-
Albania B+
Bosnia and Herzegovina B
Montenegro B
Turkey B
Ukraine CCC+

Schulden en verdienvermogen

De rating komt voornamelijk tot stand op basis van bestaande schulden en het verdienvermogen van een land. Een belangrijke indicator is de staatsschuld uitgedrukt in het Bruto Binnenlands Product. Maar ook de economische vooruitzichten spelen een belangrijke rol.  

Depositogarantiestelsel en een kredietstatus

Het depositogarantiestelsel zou in een uiterst geval kunnen leiden onder een slechte kredietstatus. De kans dat een land dan niet kan voldoen aan de verplichtingen, wordt hierdoor groter. Echter, de kans hierop acht ik zelf erg klein. Ten eerste wordt er door de Europese Unie toezicht gehouden op het aanwezig bedrag in het garantiefonds. 

Daarnaast zou het voor de Europese Unie een ramp zijn, wanneer er geen uitkeringen uit een garantiefonds kunnen worden gedaan. In een dergelijke situatie is het dan ook meer dan aannemelijk, dat in het geval van nood, de Europese Unie zal bijspringen.

Dit alles zorgt ervoor dat sparen in het buitenland, met depositogarantiestelsel weinig tot geen risico inhoudt. Het risico is nagenoeg gelijk aan het sparen bij een Nederlandse bank. Zeker als je gaat sparen bij een bank in een land met een goede kredietstatus.

Persoonlijk heb ik mij geregistreerd bij Raisin, om op die manier een vrij opneembare spaarrekening bij de Klarna bank te openen. Daarnaast heb ik een termijndeposito geopend bij de BlueOrgange bank.

Verschillende credit rating agency`s

Naast Standard & Poor`s zijn er nog andere rating agencies. Moody`s is een van de bekendste op dit vlak. Over het algemeen zal de trend vergelijkbaar zijn. Het grootste verschil zit hem in de interpretatie van de vooruitzichten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *