Imprebanca is een Italiaanse bank, aangesloten bij het bemiddelingsplatform van Raisin. Dit zorgt ervoor dat ook Nederlanders  bij de bank kunnen sparen. Dit levert een hoge rente op. Een hogere rente dan bij de bekende Nederlandse banken.

imprebanca Raisin

Actuele rentestanden en spaarproducten

Op dit moment biedt Imprebanca alleen spaardeposito`s aan, met looptijden variërend van 6 maanden tot en met 5 jaar. De hoogste spaarrente ontvang je bij een deposito met een lange looptijd.

De actuele rente die je ontvangt is als volgt:

looptijdRente
3 maanden0,00%
Rente per 20/05/2024

Termijndeposito`s bekijken

De minimale inleg bedraagt 10.000€ om een deposito te kunnen openen.

Is Imprebanca wel betrouwbaar?

De bank is in het bezit van een bankvergunning. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van toezicht. Bovendien is er hierdoor ook sprake van een dekking van 100.000€ per rekeninghouder, voortvloeiende uit het depositogarantiestelsel. Dit is een standaard garantie per rekeninghouder per bank die onder het depositogarantiestelsel valt.

Het gaat om een private bank, waarbij de aandelen in handen zijn van:

  • 40 verschillende ondernemers bezitten 60% van de aandelen van de bank
  • Banca Finnat Euramerica 20%
  • Generali Italia S.p.A. - 20%. Dit is één van de grootste verzekeraars ter wereld.

Je kunt in mijn opinie dan ook zeker stellen dat Imprebanca betrouwbaar is.

Historie van de bank

De bank is in 2008 opgericht en richt zich naast de zakelijke klanten, op de meer vermogende particuliere klanten. Hierbij wordt er maatwerk geleverd voor deze klanten. 

Naast het hoofdkantoor in Rome, heeft de bank nog vier andere filialen. De bank richt zich dan ook niet op het binnenhalen van zoveel mogelijk particuliere klanten, maar beperkt zich tot het bedienen van de bovenkant van de markt.

Hoe kun je sparen bij de bank?

Sparen bij Imprebanca via Raisin is de enige optie om een deposito met een vaste rente te openen.

De eerste stap die je dient te doorlopen is dan ook het aanmelden bij Raisin. Een account bij dit bemiddelingsplatform geeft je vervolgens toegang tot alle aangesloten banken, waartoe ook Imprebanca behoort. 

Naast de Italiaanse bank zijn er nog tal van andere interessante opties, waartoe je met een eenmalige registratie bij Raisin, toegang krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende banken:

Bronbelasting

Nederlanders zijn automatisch vrijgesteld van bronbelasting. Er wordt dus niks ingehouden op de uit te betalen rente.

Is sparen in het buitenland wel veilig?

Sommige mensen herinneren zich nog het Icesave debacle, waarbij mensen erg lang op hun geld moesten wachten. Inmiddels zijn de regels dermate aangescherpt, dat een centrale bank van een land verplicht is, om in het geval van een calamiteit, binnen 10 werkdagen rekeninghouders te compenseren. 

Daarnaast is het ook zo, dat banken bijna allemaal internationaal opereren. Je kunt eigenlijk een bank niet toewijzen aan een specifiek land. De Europese Centrale Bank zorgt er hierbij voor, dat het toezicht is gesynchroniseerd tussen de verschillende landen van de Europese Unie.

Garantiefonds

Het enige extra risico dat je loopt, is dat de centrale bank van een land tekortschiet. Schadeloosstellingen in het geval van een faillissement dienen te worden voldaan vanuit een garantiefonds. 

De Europese Centrale Bank ziet er streng op toe, dat er voldoende middelen aanwezig zijn in een dergelijk fonds. Het risico dat er niet voldoende middelen aanwezig zijn, indien klanten dienen te worden gecompenseerd, is dan ook minimaal.

Een spaarrekening openen buiten Nederland is dan ook iets wat steeds meer Nederlanders doen.