Landex is een P2P platform gericht op investeringen in land. Hierbij gaat het voornamelijk om landbouwgrond.

Investeren via het platform

Na het aanmaken van een account kun je direct beginnen met investeren. Investeren is mogelijk vanaf 10€. 

Investeren doe je zonder een specifieke einddatum. Er zijn verschillende mogelijkheden om een investering van de hand te doen.

Hoe ontvang je jouw rendement?

Jaarlijks worden de verschillende grondstukken door Landex opnieuw ter investering aangeboden, tegen de op dat moment geldende marktprijs. Wanneer je geïnvesteerd hebt, dan heb je op dat moment de keuze om te verkopen of om gewoon jouw investering in bezit te houden.

Een tweede mogelijkheid is om een aangegane investering te verkopen via de aanwezige secundaire markt. Hierbij is het dan een kwestie van vraag en aanbod, wat bepaalt wat je kunt ontvangen voor de investering die je hebt gedaan.

Tenslotte is er ook de mogelijkheid dat een grondstuk aan een derde partij wordt verkocht. Dit zal echter alleen het geval zijn wanneer er minimaal de marktprijs wordt ontvangen. Echter, wanneer de markt daalt, dan zou het zo kunnen zijn dat de opbrengst minder is dan hetgeen je geïnvesteerd hebt.

Historisch rendement 13,8%
Buy back guarantee Niet beschikbaar
Kosten Geen
Secundaire markt Ja 
Auto invest Ja
Zekerheden / garanties Onderpand
Totaal belegd vermogen 650.00€
Minimale inleg 10 euro 
Totaal aantal investeerders 3.932

Investeringsmogelijkheden bekijken

Jaarlijkse uitbetaling

Je ontvangt jaarlijks een uitbetaling. Deze uitbetaling is afkomstig uit de opbrengsten van de grondstukken. Dit zal doorgaans het verpachten van de grond zijn. Deze jaarlijkse uitkering is relatief laag en ligt zo tussen de 2% en 3%. De waardetoename van het land is hetgeen zorgt voor een hoog rendement. Dit is echter wel iets wat altijd onzeker is.

Historisch rendement

Het historisch rendement ligt bij Landex op dit moment op 13,8%. Dit is uiteraard zeer aantrekkelijk. Wel is  het zo dat het platform nog niet al te lang actief is. Wanneer er sprake is van een tegenvaller, dan zou dit rendement ook zomaar kunnen dalen. Op dit moment kunnen we niet anders zeggen dan dat het om een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid gaat.

Landex review

Landex is een nog relatief nieuwe naam. Dit maakt het lastig om een goed oordeel te vellen over het bedrijf. Op verschillende review websites is er nog weinig te vinden over het bedrijf.

Het P2P platform van Landex is in 2021 gelanceerd door Kamel Belkadhi  en Randy Padar. Dit zijn nog twee relatief jonge ondernemers. In hun relatief nog jonge leven hebben zij al meerdere start-ups gelanceerd. 

Landex review

In onze opinie eigenlijk iets te veel. Het lijkt erop dat zij snel van onderneming en idee wisselen.

Zekerheden en garanties

Het aangekochte land geldt als onderpand. Je wordt echter niet direct eigenaar van de aangekochte grond. Dat zou te veel rompslomp met zich meebrengen. Wel geldt het land als onderpand van een investering.

De aangekochte grondstukken worden gescheiden van de overige bezittingen van de onderneming. Mocht de onderneming failliet gaan, dan zal dit niet direct invloed hebben op de gedane investering. Wel is het dan zo dat de grondstukken via een openbare veiling worden verkocht. Hierbij is het aannemelijk dat de opbrengsten lager zullen uitvallen dan de marktprijs. Dit is nu eenmaal een nadeel van een gedwongen verkoop.

Risico`s

Investeren is nooit zonder risico. Dat is ook het geval bij Landex. Wel is het zo dat grond of land nooit failliet kan gaan. De waarde kan echter wel dalen. Wanneer je echter investeert met een lange termijn visie, dan is dit risico relatief beperkt.

Bij P2P investeringen via een relatief nieuw platform, loop je altijd een risico ten opzichte van het bedrijf dat de investeringen aanbiedt. Omdat het om een relatief nieuwe manier van investeren gaat, is er nog geen sprake van regulering en toezicht. Investeringen buiten toezicht van een reguliere autoriteit zorgen altijd voor een extra risico. Daarentegen is het te verwachten rendement fors hoger dan de hoogste spaarrente.

Onze conclusie

Landex biedt een interessant concept. Investeringen in land zijn doorgaans vrij stabiele en zekere investeringen, die ook nog eens een mooi rendement kunnen opleveren. Zekerheid heb je echter nooit. Iedereen kent wel de slogan “het verleden biedt geen garantie voor de toekomst”.

Wel is het zo, zoals het platform zelf ook aangeeft dat land investments het voordeel hebben dat land niet failliet kan gaan. Ook al daalt de waarde, je zult niet jouw gehele investering kwijtraken.

Daarnaast is het ook nog een erg jong bedrijf, waardoor er nog niet al te veel bekend is over de onderneming. Dit zorgt ervoor dat wij zelf geen grote bedragen via het platform investeren. Wel vinden wij het zelf interessant genoeg, om een kleine investering te doen.

Alternatieve investeringen

In onze opinie is het investeren in land een goede uitbreiding van een beleggingsportefeuille. Dit zorgt voor een stuk risicospreiding dat niet op de beurs realiseerbaar is. Daarnaast is het risico ook relatief beperkt.

Wel blijft het altijd verstandig om investeringen en beleggingen goed te spreiden. Binnen de crowdfunding wereld zijn er inmiddels tal van platformen, waardoor je het geld dat je wilt investeren goed kunt spreiden. Onderstaand een aantal in onze opinie interessante investeringsplatformen.