Via het P2P platform van Mintos kun je investeren in consumentenleningen. Binnen de P2P markt is Mintos een van de grootste spelers. Er is inmiddels voor miljarden via het platform gefinancierd.

Investeren via Mintos

Investeren is betrekkelijk eenvoudig. Je dient een account aan te maken, waarbij je een identificatiebewijs en mobiele telefoon nodig hebt. Je zult een foto moeten uploaden en vervolgens jezelf ook via een selfie dienen te identificeren. Dit is het standaardproces dat je bij elke financiële dienst tegenkomt.

Nadat jouw account is geopend dien je saldo te storten, alvorens je daadwerkelijk kunt gaan investeren via crowdfunding. Het type leningen dat wordt aangeboden zijn consumentenleningen Het gaat voornamelijk om kortlopende leningen die je kunt financieren.

Investeren via auto-invest

Persoonlijk maak ik gebruik van de auto-invest optie. Het aanbod van te financieren leningen is immens, waardoor het automatisch selecteren van een investering zeer praktisch is. Wanneer je het overzicht van alle leningen gaat bekijken, dan is dit best overweldigend. Je kunt hierbij overigens wel zelf via parameters aangeven, waarin je wel en waarin je niet wilt investeren.

Zijn er kosten verbonden aan het investeren?

Investeren via Mintos is verder gratis. De loan originators zijn degene die de kosten op zich nemen. 

Historisch rendement 12,6%
Buy back guarantee Beschikbaar
Kosten Geen
Secundaire markt Ja (Zeer liquide)
Auto invest Ja
Zekerheden / garanties Buyback guarantee / Skin in the game
Totaal belegd vermogen 9 miljard euro
Minimale inleg 50 euro (secundaire markt: 1€)
Totaal aantal investeerders > 525.000

Investeringsmogelijkheden bekijken

Wie zijn de loan originators?

Mintos werkt met een zeer groot aantal loan originators. Inmiddels zijn er meer dan 50 kredietverstrekkers actief via het platform. Zelf geeft het bedrijf aan dat hun marktaandeel meer dan 50% bedraagt, hetgeen ervoor zorgt dat de meeste kredietverstrekkers zich wenden tot het P2P platform van Mintos.

Wel is het zo dat een loan originator met verschillende merken werkt. Zo is er de kredietverstrekker Sun Finance, dat de leningen van 5 verschillende bedrijven uit hun groep van ondernemingen, op het platform aanbiedt.

Wat zijn de risico`s

Er is een behoorlijk risico verbonden aan het investeren via Mintos. Dat heb ik ook zelf ervaren. Een tijd geleden was een gedeelte van mijn investering aangewend om leningen in Turkije te financieren. Door de enorme koersdaling van de Turkse Lira kwam de loan originator in de problemen, omdat de leningen die zij verstrekken in Turkse Lira waren uitgegeven. In euro`s dienden zij opeens veel meer terug te betalen dan dat zij in Turkse Lira ontvingen.

Uiteindelijk heb ik het grootste gedeelte van de investering teruggekregen, maar niet het gehele bedrag. Dit geeft ook direct aan dat de buyback guarantee zeker geen 100% garantie biedt.

Op dit moment lopen leningen die verstrekt zijn in Rusland lange vertragingen op. Hierbij is het ook maar de vraag of je het gehele geïnvesteerde bedrag terug gaat krijgen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen altijd plaatsvinden.

Mintos ervaring

Is er een secundaire markt beschikbaar?

Op het platform van Mintos is een secundaire markt beschikbaar. Hier kun je leningen verkopen die je hebt gefinancierd. Door de hoge liquiditeit van het platform is er ook sprake van een actieve secundaire markt. 

Zelf heb ik nog nooit een lening via de secundaire markt doorverkocht. Over het algemeen is het dan toch zo dat je tegen een verlies aanloopt.

Betrouwbaarheid van het platform

Het eerste risico dat je loopt bij het investeren via een P2P platform is het platform risico. In de meeste landen is er geen sprake van vergunningplicht of regulering. De lijst van onbetrouwbare platformen is dan ook groeiende.

Op dit vlak is Mintos een positieve uitzondering. Zij zijn namelijk in het bezit van een vergunning om te mogen opereren als investeringsmaatschappij. Deze vergunning is afgegeven door de autoriteiten in Letland. Hierdoor houdt de nationale bank van Letland toezicht op het bedrijf.

Het in het bezit hebben van een vergunning is dan ook direct de belangrijkste reden voor het feit dat er inmiddels al voor ongeveer 9 miljard euro aan financieringen is opgehaald. 

Financieren van leningen

Consumentenleningen zijn risicovol om in te investeren. Je bent hierbij grotendeels afhankelijk van de loan originators. Indien een loan originator een risicovolle lening verstrekt, dan zal jouw investering ook het nodige risico met zich meebrengen. 

En zoals al gezegd, een buyback guarantee biedt een zekere mate van zekerheid maar zeker geen 100%.

Valutarisico

Mintos biedt leningen aan in verschillende valuta. Hierdoor kun je tegen een extra risico aanlopen. Dit is echter wel iets wat je zelf in de hand hebt. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om alleen te investeren in euro leningen.

Reviews en ervaringen

De Mintos review op Trustpilot is gemengd. Je ziet redelijk wat negatieve ervaringen van investeerders, die problemen hebben met het terugvorderen van leningen uit Rusland. Ook de Covid pandemie in 2020 heeft gezorgd voor vertragingen, doordat kredietnemers niet in staat waren tijdig aan hun verplichtingen te voldoen.

Daarnaast bevatten de reviews ook de nodige scams. Zo zag ik redelijk wat reviews, waarin reclame werd gemaakt voor bedrijven, die ervoor kunnen zorgen dat je jouw geld terugkrijgt. Helaas zijn dat juist de scammers.

Mijn persoonlijke ervaringen

Mijn persoonlijke review van Mintos is redelijk positief. Je dient gewoonweg niet te vergeten dat het om investeringen met een bovengemiddeld risico gaat. 

Hierbij kunnen onverwachte omstandigheden grote gevolgen  hebben. Denk bijvoorbeeld aan de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. Hier kan Mintis in mijn  opinie verder weinig aan doen. Het is gewoon een risico dat hoort bij P2P lending.

Mintos review

Welk rendement mag je verwachten?

Op de website van Mintos kun je lezen dat je 12,6% rendement zou moeten kunnen behalen. Mijn Mintos ervaring is dat dit in de praktijk lager uit zal vallen. Je krijgt bijna altijd wel te maken met vertragingen of het in zijn geheel niet terugbetalen van leningen. Daarbij moet ik wel zeggen dat het jaar 2020 hier een grote rol heeft gespeeld.

Mijn gemiddelde rendement ligt zo rond de 8% per jaar. Dit  is nog steeds een zeer mooi rendement, maar wel lager dan hetgeen waarmee zij zelf adverteren. Dit is gewoon het best case scenario wat in de praktijk bijna niet voorkomt. Voor het opbouwen van een passief inkomen is het wel mogelijk om een goed rendement te behalen.

Meer over Mintos

Het bedrijf is gevestigd in Riga, de hoofdstad van Letland. Het adres luidt als volgt: Skanstes iela 50, Riga, LV – 1013.

Het platform van Mintos is in 2015 gelanceerd. Het platform is opgericht door Martins Sulte en Martins Valters.

Daarnaast is er kapitaal opgehaald bij 4 investeerders:

  • Maris Keiss 
  • Aigars Kesenfelds
  • Kristaps Ozols 
  • Alberts Pole

In eerste instantie is er 4.5 miljoen euro aan kapitaal opgehaald. Inmiddels bedraagt de totale investering in het bedrijf 14.5 miljoen euro. Wat de totale waarde van de onderneming valt lastig te zeggen.

Private equity investeerders

In 2021 heeft het bedrijf ongeveer 9,1 miljoen euro aan commissies verdiend. Uiteindelijk was dit niet genoeg om het bedrijf winstgevend te maken. Er was namelijk sprake van een nettoverlies van 1,6 miljoen euro. Een verdubbeling van het verlies ten opzichte van 2020, hetgeen opmerkelijk is. Persoonlijk vind ik het opvallend en enigszins zorgwekkend dat het grootste P2P platform (nog) niet in staat is winstgevend te zijn.

Vergunning en regulering

Mintos is in het bezit van een vergunning, waardoor investeringen tot een bedrag van 20.000€ worden gedekt door de nationale bank van Letland. Dit is een groot pluspunt ten opzichte van andere P2P platformen.

Wat zijn de gevolgen van het rampjaar  2020?

2020 was voor elke onderneming actief op het gebied van P2P leningen een zeer moeilijk jaar. De corona crisis zorgde ervoor dat een redelijk groot gedeelte van de uitstaande consumentenleningen vertraging opliep. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een bedrag van 100 miljoen euro niet op tijd kon worden terugbetaald.

Een gedeelte van deze leningen is verloren gegaan. De volgende bedragen zijn afgeschreven op de uitstaande leningen:

  • 2020 8,2 miljoen euro
  • 2021 3,2 miljoen euro
  • 2022 0,8 miljoen euro

Je kunt uiteraard zeggen dat het onverwachte en extreme omstandigheden waren, waar het bedrijf weinig aan kon doen. Wel heeft het ervoor gezorgd dat het vertrouwen in de P2P markt is afgenomen, hetgeen slechts gedeeltelijk is teruggewonnen.

Zijn er zekerheden of garanties?

Er zijn verschillende garanties of zekerheden die worden aangeboden. We kunnen echter niet genoeg benadrukken, dat dit het risico dat je loopt bij een investering, zeker niet uitsluit.

Buyback guarantee

De belangrijkste zekerheid is de buyback guarantee. Wanneer er sprake is van een achterstand, dan is de loan originator verplicht om de lening terug te nemen.

Hierbij zijn zij dan ook verplicht om de achterstallige rente te vergoeden. Wanneer de buyback in werking treedt verschilt per lening. De standaard is 60 dagen.

In de praktijk zie je echter vaak dat de buyback guarantee niet werkt zoals je mag verwachten. Of er treedt een veel langere vertraging op, alvorens je jouw geld ontvangt, of er wordt helemaal geen gehoor gegeven aan de verplichting, omdat de loan originator hiertoe niet in staat is. Dat blijft altijd een risico.

Mintos ervaringen

Op dit vlak is de risicoscore van de verschillende loan originators van belang. Des te beter de score, des te groter de kans, dat indien nodig de buyback verplichting wel wordt opgevolgd.

Skin in the game

Mintos hanteert het principe dat voor elke lening waarvoor financiering wordt aangevraagd, de loan originator zelf ook een gedeelte uit eigen middelen dient te financieren. Op die manier zijn zij niet in staat om het gehele risico af te wentelen op de investeerders. 

Dit dient ervoor te zorgen dat er een goed acceptatieproces ten grondslag ligt aan de leningen die ter financiering op het platform worden aangeboden.

Scheiding van assets

Doordat Mintos in het bezit is van een vergunning, gelden er een aantal verplichtingen. Zo dienen de gedane investeringen strikt gescheiden te worden van de assets van het bedrijf zelf. Dit zorgt ervoor dat geld van klanten niet kan worden aangewend ter financiering van de bedrijfsactiviteiten.

Onze conclusie

Investeren in consumentenleningen is risicovol. Wanneer je wilt gaan investeren in dergelijke leningen, dan biedt Mintos tal van investeringsmogelijkheden. In onze opinie is het dan ook een geschikt platform om in dergelijke leningen te investeren. 

Zeker gezien het feit dat het bedrijf in het bezit is van een vergunning. Dit biedt extra zekerheid ten opzichte van andere niet gereguleerde platformen. Daarnaast is een investeringsbedrag van 20.000€ op deze manier gegarandeerd in het geval van een faillissement.

.Persoonlijk hebben wij wel een voorkeur voor P2P financieringen in de onroerend goed markt. Doordat er hierbij sprake is van een fysiek onderpand, zien wij dit als iets minder risicovol. Geheel zonder risico is dit echter ook weer niet.