Kent de Bigbank een garantiestelsel? Het antwoord op deze vraag is: Ja. Ook bij de Bigbank geniet je deze bescherming. 

Bigbank garantiestelsel

Waarom is het depositogarantiestelsel in het leven geroepen?

Vertrouwen in banken is extreem belangrijk voor de economie. Banken spelen namelijk een steeds belangrijkere rol op economisch gebied. Geldcreatie gebeurd bijvoorbeeld hedentendage via banken. Op het moment dat klanten het vertrouwen verliezen in een bank en hun geld bij de bank weg gaan halen, dan heeft dit enorme gevolgen. Het is als het ware een dominosteen, die vele volgende reacties in werking gaat stellen.

Het depositogarantiestelsel dient te voorkomen dat er een bankrun ontstaat. Een bankrun betekent dat mensen massaal hun geld bij de bank weg gaan halen, waardoor de bank zal omvallen. Hierbij is het van belang om te beseffen, dat het geld dat je op een bankrekening hebt staan, niet daadwerkelijk bij de bank aanwezig is. 

Dit geld wordt gebruikt om leningen te verstrekken. Als iedereen zijn geld bij een bank gaat weghalen, dan zal een bank niet voldoende geld in kas hebben, om alle mensen hun geld van hetgeen zijn op de bankrekening hebben staan, te geven.

Europees gestuurde wetgeving

Niet alleen Nederlandse spaarders worden door het garantiestelsel beschermd. Het gaat  namelijk om wetgeving die Europees wordt aangestuurd. De Bigbank heeft een bankvergunning afgegeven door de autoriteiten van Estland. Aangezien Estland onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, maakt de Estlandse bank onderdeel uit van het garantiestelsel van Estland. 

Hiervoor is in Estland een speciaal fonds in het leven geroepen. Dit wordt het Tagatisfonds genoemd. Dit fonds dient ter compensatie van klanten van de bank, indien het onverhoopt mis mocht gaan.

Het garantiestelsel in Estland

Nu zijn er veel mensen die bij het horen van de naam Estland, niet direct denken aan een financieel fluoriserend land. Dit is echter onterecht. Estland, net zoals de andere Baltische staten, kenmerken zich door zeer lage overheidsschuldenVeel lager dan andere landen in West Europa. Bovendien is de Bigbank zelf ook nog eens een financieel gezonde bank.

Depositogarantiestelsel Bigbank

Het is zelfs de meest winstgevende bank in de Baltische Staten.

Deposito`s bij de Bigbank worden dus gedekt door het Tagatisfonds. Dit zorgt ervoor, dat er een bedrag van 100.000€ per rekeninghouder en per bank wordt gegarandeerd. Hierover hoef je jezelf weinig zorgen te maken. Je kunt wel stellen dat het Bigbank garantiestelsel eenzelfde zekerheid biedt, als het garantiestelsel van Nederlandse banken. Jouw spaargeld investeren is dus veilig.

Waar dien je jouw geld eventueel te claimen?

Er zit wel een praktische kant aan het verhaal. Je dient als spaarder in het geval van een calamiteit, jouw claim in te dienen bij de centrale bank van het land waar de bankvergunning is afgegeven. In dit geval dus Estland. Dit zou praktisch gezien, door de taalbarrière, enige problemen kunnen opleveren. 

Er zijn echter inmiddels al dermate veel spaarders actief bij de Bigbank, dat ik hier eigenlijk ook geen probleem verwacht. Daarnaast is er een Nederlandstalige klantenservice beschikbaar, die je hier eventueel zou bij kunnen helpen. Dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk noodzakelijk zou zijn, schatten we zelf als erg onwaarschijnlijk in. Wat we alleen willen doen op onze website, is jouw hier op wijzen dat dit eventueel een rol zou kunnen spelen.