Viainvest biedt private investeerders de mogelijkheid om te investeren in projecten, die doorgaans alleen beschikbaar zijn voor banken of grote investeringsmaatschappijen.

Hoe werkt het?

Viainvest werkt met “assets backed securities”. Leningen verstrekt door de loan originator worden als zekerheid ingebracht. Als investeerder ontvang je een claimrecht op deze leningen betreffende rente en aflossing. Door leningen samen te voegen wordt het risico beperkt. 

Elke pool van leningen krijgt een ISIN nummer toegekend (International Securities Identification Number). Deze nummers worden toegekend door de Nasdaq van Riga.

Door een bedrag van minimaal 50€ te investeren, koop je een aandeel in de pool van leningen en kun je op die manier spaargeld investeren.

Beginnen met investeren

Je dient een aantal simpele stappen te doorlopen voordat je daadwerkelijk kunt gaan investeren.

  1. Je dient een account aan te maken op de website van Viainvest
  2. Zoals te doen gebruikelijk dien je jezelf te identificeren. Hierbij heb je een identiteitsbewijs nodig en zal je aan de hand van een selfie moeten aantonen, dat jij daadwerkelijk de persoon bent die bij dit identiteitsbewijs hoort.
  3. Wanneer het verificatieproces succesvol is afgerond, dien je geld op jouw account bij Viainvest te storten.
  4. In de laatste stap bepaal je jouw strategie. Je kunt hierbij kiezen voor de auto-invest optie of je kunt zelf actief projecten gaan selecteren. Aangezien een goede risicospreiding erg belangrijk is bij crowdfunding-investeringen hebben wij persoonlijk de voorkeur voor auto-invest. Op die manier kan je eenvoudig een goede risicospreiding toepassen. Investeren kun je doen via de Viainvest app of via de website.

Historisch rendement

Een exact historisch rendement is niet bekend. Wel is het zo dat je maximaal 13% rente kunt ontvangen. Echter, wanneer er sprake zou zijn van een default, dan zal het werkelijke rendement lager uitvallen. Het is dan ook veilig om te concluderen dat het werkelijke historische rendement beneden de 13% ligt.

Historisch rendement Niet bekend
Buy back guarantee Ja
Kosten Geen
Secundaire markt Nee
Auto invest Ja
Zekerheden / garanties Skin in the game / buyback guarantee
Totaal belegd vermogen >375 miljoen euro
Minimale inleg 50€
Totaal aantal investeerders >34.000

Investeringsmogelijkheden bekijken

Vergunning en regulering

Viainvest is in het bezit van een vergunning, nummer 27-55/2023/2, om als beleggingsmaatschappij te mogen opereren. Dit heeft verschillende voordelen:

  • Er is sprake van toezicht door de nationale bank van Letland
  • Tegoeden die op de rekening staan bij Viainvest, worden tot een bedrag van 20.000€ beschermd door de nationale bank van Letland. Let wel dat dit alleen betrekking heeft op een faillissement van Viainvest en dat dit geen garantie is voor individuele projecten, waar je via het platform in kunt investeren.

De licentie die het bedrijf in hun bezit heeft, zorgt er wel voor dat je bij de registratie aanvullende vragen dient te beantwoorden. Het bedrijf heeft namelijk ook een zorgplicht ten aanzien van de investeerders.

Viainvest review

Na een grondige analyse, zijn er een aantal punten die eruit springen.

Licentie en toezicht door de nationale bank

De licentie die het Viainvest platform in zijn bezit heeft, is een zeer groot pluspunt. Persoonlijk spreken wij altijd over twee verschillende risico`s die je loopt bij een P2P lending platform. Zowel het platform zelf, als de daadwerkelijke investeringen, brengen een risico met zich mee. Het platform risico, dat het platform niet betrouwbaar is, wordt door de licentie grotendeels weggenomen.

Met name vanuit de Baltische Staten komt er steeds meer wetgeving om de peer to peer lending market te reguleren en toezicht in te stellen. Dit is een zeer goede ontwikkeling en eigenlijk ook een must gezien de omvang van de markt.

Viainvest review

Geen secundaire markt

Het platform van Viainvest biedt geen secondary market. Dit zorgt ervoor dat je een aangegane investering voor de gehele duur dient uit te zitten. Persoonlijk zijn wij niet overtuigd van het goed functioneren van een secundaire markt, maar toch is het jammer dat deze ontbreekt. Zeker voor de omvang van het platform is een secundaire markt eigenlijk gewoon een must. 

Trustpilot beoordelingen

Er zijn relatief weinig beoordelingen beschikbaar op het platform van Trustpilot. De score van 3.4 is ook niet heel erg overtuigend. Het is bij de beoordelingen van P2P platformen een wederkerend verhaal, dat in de praktijk een buyback guarantee niet altijd goed functioneert. 

Of de loan originator is niet in staat om aan deze verplichting te voldoen, of deze verplichting wordt pas na een forse vertraging uitgevoerd. Dit is ook iets wat je bij de beoordeling van Viainvest tegenkomt.

Historie van de onderneming

Het bedrijf Viainvest bestaat sinds 2016. De VIA SMS Group bestaat sinds 2009 en heeft 100% van de aandelen in handen. Jaarrekeningen zijn op de website beschikbaar. Voor 2021 is er een door auditors goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. 

Voor het jaar 2022 is er op dit moment alleen een jaarrekening beschikbaar, die (nog) niet is goedgekeurd. Als auditor gebruikt het bedrijf Taxlink. Persoonlijk hadden wij liever een van de grote 4 kantoren gezien.

Geografische dekking

Viainvest biedt leningen uit 7 verschillende landen. Dit zijn ondermeer:

  • Zweden
  • Filipijnen
  • Tsjechië
  • Letland

Skin in the game

Het skin in the game principe is van toepassing bij Viainvest. Dit houdt in dat een loan originator altijd zelf een aandeel dient te behouden, in de leningen die zij ter investering aanbieden. Hierdoor loopt ook de loan originator een risico, wat ervoor dient te zorgen dat er een grondige evaluatie dient plaats te vinden, alvorens er een lening wordt verstrekt.

VIA SMS Group

Alle leningen die ter financiering worden aangeboden zijn afkomstig van de VIA SMS Group. Dit is een aan Viainvest gelieerde onderneming. Persoonlijk zijn wij geen voorstander van een dergelijke directe relatie. 

Dit zorgt ervoor dat de waarde van een buyback guarantee twijfelachtig wordt. Want gaat het ene bedrijf het andere bedrijf binnen dezelfde groep verplichten om de buyback guarantee uit te voeren? Voor het resultaat van de gehele groep van ondernemingen, zal dit nadelig uitpakken.

De VIA SMS Group biedt verschillende leningen aan. Ze zijn hier gespecialiseerd in het verstrekken van minikredieten met een extreem hoge rente. Vaak is het zo, dat je 30 dagen kunt lenen tegen een nog enigszins acceptabele rente. Echter, na de 30 dagen ga je 1% per dag betalen. Omdat het hier ook om rente op rente gaat, ligt de effectieve rente op 2.382% op jaarbasis. Leen je 100€ en betaal je deze een jaar later terug, dan dien je 3,738€ te betalen. 

Onze conclusie

De vergunning in het bezit van Viainvest is een belangrijk pluspunt ten opzichte van de meeste andere P2P platformen. Daarentegen zijn consumer loans zeer risicovol en hebben wij zelf een voorkeur voor leningen met real estate als onderpand.

Dat neemt niet weg, dat je een uitstekend rendement kunt behalen en dat het risico ten opzichte van het platform beperkt is. Bij een faillissement wordt je zelfs tot een bedrag van 20.000 euro schadeloos gesteld.

Een bijkomende reden voor ons om niet te investeren via het platform van Viainvest, zijn de achterliggende leningen van de VIA SMS Group waarin je gaat investeren. Dit zijn in onze opinie verdienmodellen waar wij zelf geen geld aan willen verdienen.