AxiaFunder biedt een ongewone investeringsmogelijkheid. Je kunt namelijk investeren in juridische geschillen. Op deze manier wordt het geld bij elkaar gehaald om een zaak te starten. Als investeerder deel je mee in een uiteindelijke schikking die wordt getroffen. 

Dit wordt ook wel litigation crowdfunding genoemd. Het platform is overigens alleen in het Engels beschikbaar, dus je zal moeten wennen aan de verschillende Engelse termen.

Historisch rendement

Volgens de eigen gegevens van het platform is er sprake van een zeer hoog rendement. Gemiddeld hebben investeerders een rendement van maar liefst 45% behaald. Hierbij wordt ook vermeld dat tot op heden 100% van de zaken zijn gewonnen.

In totaal zijn er via het platform van AxiaFunder 17 geschillen gefinancierd. Van deze 17 zaken zijn er 7 gewonnen en de overige 10 zijn nog lopend. In totaal is er voor deze zaken ruim 5 miljoen GBP opgehaald. Het wordt interessant om te zien hoe de lopende zaken zich ontwikkelen en of de score van 100% succes overeind blijft, wanneer de lopende zaken worden afgesloten.

Hoe werkt het?

Het starten van een zaak inzake een juridisch geschil kan veel geld kosten. Hierbij is het vaak zo dat grotere bedrijven de middelen hebben om via advocaten hier een barrière voor op te zetten. Het kan ook zo zijn dat de kosten dermate hoog zijn, dat iemand ervan afziet om een zaak te starten. Het risico wordt dan als te hoog ingeschat.

In Amerika is het vrij gebruikelijk dat er voor dergelijke situaties wordt gezocht naar investeerders, die een gedeelte van de kosten op zich willen nemen. Afhankelijk van het bedrag dat wordt opgebracht, delen de investeerders dan mee met een eventuele schadevergoeding of schikking. Zeker in Amerika waar regelmatig absurde bedragen worden uitgekeerd, kan dit een erg aantrekkelijke manier van investeren zijn.

Verdeling van de opbrengst

Per zaak wordt er door AxiaFunder een goede voorstelling gemaakt, waarbij er ook een inschatting wordt gemaakt van de kansen om te winnen en wat dat eventueel zal opleveren. Hierbij hoort ook de verdeling van de opbrengsten. 

Naast het bedrag van de financiering spelen ook de winstkansen een rol. Bij een zaak waarbij het zeer aannemelijk is dat er wordt gewonnen, zal een kleiner gedeelte van de opbrengst van een schikking aan de investeerders worden uitgekeerd. 

Het blijft echter altijd een inschatting. Het is in de praktijk nu eenmaal zo dat recht hebben en recht krijgen niet altijd samengaan. Je blijft altijd afhankelijk van een tegenpartij en eventueel een rechter.

Historisch rendement 45%
Buy back guarantee Nee
Kosten Geen
Secundaire markt Ja
Auto invest Nee
Zekerheden / garanties Geen
Totaal belegd vermogen 5miljoen euro
Minimale inleg 1.000 GBP
Totaal aantal investeerders Niet bekend

Investeringsmogelijkheden bekijken

Hoe kun je investeren?

Je dient jezelf eerst te registreren op het platform. Wanneer er zaken beschikbaar komen kan je vervolgens investeren in een geschil. Hierbij geldt wel een relatief hoge minimale inleg van 1.000 GBP.

Op de website wordt nadrukkelijk gewezen op het risico dat je als investeerder loopt. Ook wordt aangeraden om alleen te investeren wanneer je een ervaren belegger bent.

Risico

Via AxiaFunder investeren is zeker niet zonder risico. Het is een kwestie van geld verliezen of veel geld verdienen. Wanneer er geen schikking kan worden getroffen, dan ben je het geld dat je geïnvesteerd had kwijt. Daarentegen is het ook  mogelijk dat je een hoog rendement behaalt. Ik zou echter niet investeren met een groot gedeelte van jouw spaargeld.

Het is wel een manier van investeren die niet samenhangt met een enkele andere investering. Zo bestaat er geen correlatie met de aandelenmarkt, onroerend goed of wat dan ook.

Vanuit dat oogpunt zou je kunnen zeggen dat het een nieuw niveau van diversificatie toevoegt. Maar wel één met een behoorlijk risico.

De relatief hoge minimale inleg zorgt ervoor dat je toch direct een behoorlijk risico loopt. Persoonlijk zou ik het een goede zaak vinden, wanneer deze drempel wordt verlaagd. Het is toch eenvoudiger om met bijvoorbeeld 100 GBP te investeren dan direct met 1.000 GBP. Dit belemmert ook om geld over meerdere zaken te investeren. 

Litigation

Aanbod van investeringsprojecten

Het aanbod van lopende zaken waarin je kunt investeren is vrij beperkt. De geschillen die ter investering worden aangeboden hebben doorgaans betrekking op geschillen binnen het Verenigd Koninkrijk.

Persoonlijk zou ik het een toevoeging vinden, wanneer er door AxiaFunder ook Amerikaanse zaken zouden worden aangeboden. Dit zou in principe het mogelijke rendement ten goede moeten komen.

Op voorhand is niet te zeggen hoe lang een traject zal duren. Van de zaken die zijn afgesloten is de kortste looptijd 2 maanden en de langste looptijd 36 maanden. 

Meer over AxiaFunder

Het bedrijf is actief sinds 2017. De oprichters zijn Cormac Leech en Rabin Tambyraja. Hierbij is Cormac Leech de huidige CEO en Rabin Tambyraja als consultant actief voor het bedrijf.

Het team dat AxiaFunder runt bestaat uit ervaren professionals. Zo heeft CEO Cormac Leech zijn sporen verdiend in soortgelijke bedrijven. Bij zijn vorige positie bij het bedrijf Liberum Alternative Finance was hij medeverantwoordelijk voor het binnenhalen van financieringen ter waarde van meer dan 2 miljard dollar. 

Het platform is gelanceerd in 2019. Heel veel historie is er dan ook nog niet. 

Garanties en zekerheden

Er is geen sprake van onderpand. Het enige onderpand is de juridische zaak waarin je investeert. Als deze zaak echter wordt verloren, of als later blijkt dat er weinig te halen valt, dan is het onderpand zo goed als waardeloos. 

Je neemt het risico van de dagende partij (gedeeltelijk) over. Er wordt daarom ook niet gewerkt met persoonlijke garantstellingen of onderpanden.

Secundaire markt

Juridische geschillen kunnen ontzettend veel tijd in beslag nemen. Vanuit dat oogpunt is het goed dat er een secundaire markt beschikbaar is. Voor hoeveel je een investering kunt doorverkopen, hangt geheel van de voortgang van de zaak af. 

Des te groter de kans is dat een zaak wordt gewonnen, waarbij er ook sprake is van een substantiële vergoeding, des te hoger de opbrengst zal zijn.

Aangezien het aanbod van zaken niet al te groot is, lijkt het erop dat de secundaire markt niet erg liquide is. Je dient er dus rekening mee te houden dat het niet eenvoudig is om een aangegane investering door te verkopen, of dat de opbrengsten zullen tegenvallen.

Litigation funding platform

Doordat het aantal zaken relatief beperkt is, bestaat er geen auto-invest mogelijkheid. Dit zou ook weinig zinvol zijn.

Is er sprake van een vergunning of toezicht?

Bij deze specifieke manier van investeren is er geen sprake van vergunningplicht, waardoor er ook geen toezicht bestaat. Wel is het bedrijf AxiaFunder ingeschreven bij de Engelse kamer van koophandel.

AxiaFunder review

Omdat er niet al te veel investeerders actief zijn via dit platform, is het aantal reviews op Trustpilot ook erg beperkt. Om precies te zijn zijn er slechts 3 reviews achtergelaten. Hier valt dan ook weinig over te zeggen. 

Aangezien Trustpilot een platform is waarbij iedereen een review achter kan laten, ben ik in principe al erg voorzichtig met het baseren van een opinie, op basis van deze reviews. Met een dergelijk laag aantal beoordelingen is dit helemaal het geval.

Axiafunder review

Dus ook al is de waardering met een 4.0 van de maximale score van 5 goed te noemen, hecht ik hier weinig waarde aan.

Gezien de track records van de oprichters van het bedrijf ben ik persoonlijk niet bang dat het om een onbetrouwbaar bedrijf zou gaan. Het risico zit hem vooral in de manier van investeren. Het is een beetje alles of niets.

Andere investeringsmogelijkheden

Wanneer er weer nieuwe zaken door AxiaFunder ter financiering worden aangeboden, dan zal ik zeker weleens een klein bedrag investeren. Dit zal echter geen groot gedeelte van mijn investeringen gaan uitmaken. Daarvoor vind ik het risico te groot.

Liever investeer ik in financiering van onroerend goed. Doordat er hierbij sprake is van een fysiek onderpand is het risico toch aanzienlijk geringer. En ook bij crowdfund investeringen in onroerend goed zijn zeer goede rendementen te realiseren.