Met inmiddels meer dan 32.000 investeerders heeft het onroerend goed crowdfunding platform van Rendity een enorme groei doorgemaakt.

Beginnen met investeren

Door jezelf aan te melden bij het platform en eventueel de Rendity App te downloaden, kun je beginnen met investeren. Het minimale bedrag dat je dient te investeren bedraagt 100€. Door de geldende wetgeving op het gebied van Know Your Customer, zal er wel om een kopie van een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Er zijn twee type projecten beschikbaar:

Projectontwikkeling: Hierbij zal het project na oplevering worden verkocht.
Huur en lease: Projecten worden aangekocht om te gaan verhuren. De opbrengst vloeit dan voort uit de huuropbrengsten.

Elk project dat ter investering wordt aangeboden, wordt door het platform uitgebreid geëvalueerd. Wel blijft dit een inschatting van het platform zelf. Daarnaast wordt er ook informatie verstrekt omtrent de financiële situatie van de projectontwikkelaar.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het investeren via het platform. De partij die op zoek is naar een investering dient een vergoeding te betalen aan het platform.

Historisch rendement

Met een gemiddeld rendement van 6,39% scoort het platform van Rendity minder goed dan andere crowdfundingplatformen gericht op onroerend goed. Daarentegen staat dat het platform investeringsmogelijkheden in met name Duitsland en Oostenrijk aanbiedt. Dit zijn markten met een lager risico dat bijvoorbeeld Oost-Europese landen.

Historisch rendement 6,39%
Buy back guarantee Nee
Kosten Geen
Secundaire markt Nee
Auto invest Nee
Zekerheden / garanties Rente depot
Totaal belegd vermogen > 133 miljoen euro
Minimale inleg 100€
Totaal aantal investeerders 32.385

Investeringsmogelijkheden bekijken

Garanties en zekerheden

Er is geen sprake van een vergunning. Doordat het bedrijf in Duitsland en Oostenrijk is gevestigd, zijn de Alternative Financing Act en de Small Investor Protection Act van kracht. Door deze wet is er sprake van een zekere mate van toezicht.  In de wet is vastgelegd wat het bedrijf openbaar dient te maken.

Dit toezicht laat zich echter niet vergelijken met het toezicht dat op banken wordt uitgeoefend.

Aangezien investeren plaatsvindt buiten het toezicht van een lokale toezichthouder, is er sprake van een verhoogd risico.

Het saldo dat je op een rekening hebt staan wordt ondergebracht bij de BNP Paribas. Hierdoor is het depositogarantiestelsel van kracht. Dit geldt niet voor het geld dat je in een project hebt geïnvesteerd.

Achtergestelde lening

Investeringen via Rendity hebben de vorm van een achtergestelde lening. Wanneer er een probleem zou optreden bij een project, dan ben je op deze manier de investeerder die als laatste zijn geld terugkrijgt. 

Secondary markt

Er is geen secundaire markt beschikbaar. Je zult dus de hele periode dienen uit te zitten. 

Rentedepot

Voor de start van een project wordt de leningnemer verplicht om de rente voor een half jaar op een geblokkeerde rekening te storten. Wanneer de rente niet op tijd betaald zou worden, dan zullen de investeerders vanaf deze rekening hun geld ontvangen.

Het is echter wel zo dat het bedrag op deze geblokkeerde rekening alleen gebruikt mag worden voor rentebetalingen. Dit rentedepot biedt dus geen zekerheid voor de initiële investering. 

Rendity review

Hoe scoort Rendity op Trustpilot?  Met een waardering van 3.7 scoort het bedrijf redelijk tot goed. Wel is het aantal reviews enigszins beperkt. Op het gebied van betrouwbaarheid vind ik persoonlijk Rendity een van de betere platformen. 

Rendity review

Historie van Rendity

Het bedrijf is in 2015 van start gegaan en heeft inmiddels 14 medewerkers in dienst. De financiering voor het bedrijf is samengebracht door twee investeerders JP Inmobilien en aws Gründerfonds. In totaal is er ongeveer 4 miljoen euro aan financiering opgehaald.  Hierbij is het aannemelijk dat de oprichters nog steeds de meerderheid van de aandelen bezitten.

Lukas Müller, Paul Brezina en Tobias Leodolter zijn de oprichters van het bedrijf. In een relatief korte tijd is er voor meer dan 130 miljoen euro aan financiering opgehaald.

Het bedrijf publiceert geen jaarcijfers. Ook is er geen informatie beschikbaar over een externe auditor. Dit is in mijn opinie een gemiste kans. Als investeerder vind ik het altijd prettig, als een extern accountantskantoor meekijkt en hun opinie uitspreekt. 

Alternatieve platformen

Er zijn inmiddels aardig wat onroerend goed platformen actief op het gebied van onroerend goed. Bij de meeste platformen ligt het rendement hoger, maar is er ook sprake van meer risico. Op deze manier spaargeld investeren kan een interessant rendement opleveren.