LEND7 is een vooruitstrevend crowdfunding platform. Zij zetten NFT's in om crowdfunding investeringen verhandelbaar te maken. 

Hoe werkt het LEND7 platform?

Grotendeels werkt het platform hetzelfde als andere crowdfundingplatformen. Ook hier dien je jezelf tijdens de registratie te identificeren. Het grote verschil zit in het investeren zelf. Je hoeft geen geld op een account te storten. Je dient te betalen op het moment dat je ergens in wilt gaan investeren.

Wanneer je in een project investeert, dan ontvang je een fractionele NFT als eigendomsbewijs. Deze NFT zal je moeten opslaan in een daarvoor geschikte wallet. Vervolgens is deze NFT verhandelbaar.

Histotrisch rendement Niet bekend
Buy back guarantee Nee
Kosten Geen
Secundaire markt Ja
Auto invest Nee
Zekerheden / garanties Recht van hypotheek
Totaal belegd vermogen Niet bekend
Minimale inleg 100€
Totaal aantal investeerders Niet bekend

Investeringsmogelijkheden bekijken

Is er sprake van regulering?

LEND7 is zelf geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, waarbij er geen sprake is van regulering of gericht toezicht. LEND7 is een merk van CF Business LT, een bedrijf gevestigd in Litouwen. Dit bedrijf is in het bezit van een vergunning van de nationale bank van Litouwen.

Historie van het bedrijf

Er is eigenlijk nog geen sprake van historie. Het platform is in 2022 gelanceerd. De missie van het bedrijf is het bezit en verhandelen van onroerend goed te digitaliseren, door het gebruik van NFT's. Ook CF Business LT is een erg jong bedrijf dat in 2021 is opgericht.

Er is verder erg weinig terug te vinden over beide bedrijven. De korte historie zorgt er ook voor, dat de investeringsmogelijkheden nog beperkt zijn.

Wat zijn de risico`s?

Persoonlijk zie ik dit platform als een platform met een meer dan gemiddeld risico. Er bestaat nog weinig tot geen historie en ook is er weinig informatie te vinden over de oprichters van het platform. Daarbij zie ik zelf het gebruik van NFT`s als interessant, maar het is wel een nieuwe benadering, die zichzelf nog moet gaan bewijzen. 

Het grote voordeel van de NFT benadering is dat je niet afhankelijk van het platform bent. De NFT is van jou en bewaar je in jouw eigen wallet. Naast het platform risico, is er uiteraard ook een risico dat direct gelinkt is aan de investeringen. Wel bieden alle investeringen een hypothecaire zekerheid. In geval noodzakelijk, is het uitoefenen van een hypotheekrecht echter wel een tijdrovende aangelegenheid. Het is dan zeker niet zo dat je binnen een paar weken jouw geld weer terug hebt.

Lend7 risico

Welke garanties worden er geboden?

Er wordt op het platform vermeld dat er alleen onroerend goed investeringen worden aangeboden met hypothecaire zekerheid. Echter, er wordt niet vermeldt hoe een financiering zich verhoudt ten opzichte van de waarde van een project. 

Vaak zie je dat een financiering slechts tot bijvoorbeeld 70% van de waarde van het onderpand wordt verstrekt, wat zorgt voor extra zekerheid.

Secundaire markt

Een buyback guarantee is niet van kracht. Wel is er sprake van een secundaire markt. Aangezien het platform eigenlijk pas net gelanceerd is, dient dit in de praktijk nog van de grond te komen.

Doordat NFT`s ook buiten het platform van Lend7 kunnen worden verhandeld zou op termijn een interessante en grote secundaire markt kunnen ontstaan. 

Hoe hoog is het historisch rendement?

Ook hier speelt de korte historie weer een  rol. Er bestaat geen inzicht in het historisch rendement. Daarnaast wordt er bij de projecten die ter investering worden aangeboden, gesproken over een verwacht rendement. 

Er wordt niet met een vaste rente gewerkt. De werkelijke rendementen zullen afhangen van huur- en verkoopopbrengsten. Daarbij vind ik persoonlijk de voorgestelde rendementen op de website wel erg hoog. Deze liggen tussen de 20% en 36%.

LEND7 reviews

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar. Dit is een groot nadeel.

Persoonlijk ben ik erg voorzichtig met dit platform. Ik heb dan ook besloten om niet zelf te gaan investeren.

Dit ondanks de hoge rendementen die in het vooruitschiet worden gesteld.

Lend7 beoordeling

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de focus meer op de technologie ligt dan daadwerkelijk het opbouwen van een goede portfolio van investeringsmogelijkheden. Dit komt ook naar uitdrukking in de misse van het bedrijf. De missie is vastgoed te digitaliseren door het inzetten van NFT's.

Investeren via andere platformen

Zoals hierboven al aangegeven voer ik mijn crowdfunding investeringen op dit moment uit via andere platformen. Hierbij investeer ik op dit moment via meer dan 10 verschillende platforms. Uit oogpunt van risicospreiding investeer ik liever 10 keer 1.000€ per platform, dan dat ik direct 10.000€ op één platform investeer. Ook al brengt dit meer rompslomp met zich mee.