Het crowdfunding platform van Lande richt zich op de agrarische sector. Je kunt investeren in leningen die worden aangewend voor de aankoop van land, vee of machines. 

Investeren via het platform

Ook bij Lande geldt het KYC (Know Your Customer) principe. Je zult dus tijdens het registratieadres een verificatieproces moeten doorlopen.

Nadat de registratie voltooid is, kun je geld op jouw account storten. Met dit geld kun je vervolgens investeren in de beschikbare projecten. Investeren in een project is al mogelijk vanaf een bedrag van € 2. Het is dus erg laagdrempelig.

Regio

De investeringsprojecten bevinden zich in de Baltische Staten en Roemenië. Het is wel aannemelijk dat de regio waarin je kunt investeren zich in de toekomst zal uitbreiden.

Risicospreiding

Als aanvulling op een bestaande investeringsportefeuille, biedt Lande een interessante risicospreiding. Investeren in de agrarische sector kom je doorgaans niet veel tegen in de crowdfunding wereld. Vanuit dat oogpunt biedt het platform een toegevoegde waarde.

Historisch rendement

Heel veel informatie over de historische rendementen is er nog niet beschikbaar. Projecten die op het platform worden aangeboden hebben een rendement van tussen de 10% en maximaal 14%. 

De looptijd van de leningen is tussen de 3 maanden en oplopend naar 5 jaar.

Meer over Lande

Het platform is gelanceerd in 2020.. Het gaat dus nog om een relatief jong platform. Inmiddels is er rond de 9,5M€ aan leningen verstrekt. Dit is in onze opinie een goed resultaat voor deze relatief korte periode. 

Het bedrijf Lande bestaat daarentegen al meer dan 10 jaar. Zij zijn gespecialiseerd in onroerend goed projecten en verstrekken ook financieringen. Er is dus sprake van de nodige kennis en ervaring binnen het bedrijf.

Historisch rendement Tussen 10% en 14%
Buy back guarantee Nee
Kosten Geen
Secundaire markt Ja
Auto invest Ja
Zekerheden / garanties Hypotheekrecht
Totaal belegd vermogen 9,5 miljoen euro
Minimale inleg 2€
Totaal aantal investeerders Niet bekend

Investeringsmogelijkheden bekijken

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen

Lande heeft zijn platform gelanceerd, nadat zij tot de conclusie kwamen dat er hiertoe een noodzaak bestond, voor met name kleinere en middelgrote agrariërs. Deze agrariërs hebben niet altijd eenvoudig toegang tot de kapitaalmarkt. Door op deze manier via crowdfunding te investeren, wordt het ook voor deze doelgroep mogelijk hun plannen te verwezenlijken. 

In de doelstellingen van het bedrijf valt onder meer terug te lezen dat het streven is om te helpen bij het uitbannen van honger in de wereld. In hoeverre het bedrijf daadwerkelijk hiertoe bijdraagt is de vraag. Wel biedt het ondernemers kansen binnen de agrarische sector.

Wat zijn de risico`s?

Lande voert een risicoanalyse in eigen beheer uit, alvorens een project ter financiering wordt aangenomen. Volgens hun eigen informatie doorstaat slechts 5% van de aanvragen deze test.

Aangezien het platform nog relatief nieuw is, zorgt dit voor een extra risico. Er is nu eenmaal weinig informatie beschikbaar over de betrouwbaarheid van het platform.

Wel heeft het bedrijf achter het platform een goede reputatie. Geld dat je stort op een account wordt ondergebracht bij BNP Paribas. Aangezien dit een gerenommeerde bank is, zorgt dit ervoor dat het geld veilig is. 

Lande beoordeling

Naast dit alles is het ook de vraag in hoeverre de oorlog in de Oekraïne de economie in de Baltische Staten gaat beïnvloeden. 

Garanties en zekerheden

Er wordt doorgaans gewerkt met een relatief lage LTV (Loan to Value). Dit zorgt voor een aanzienlijke risicoreductie. Daarnaast is er altijd sprake van aanvullende zekerheid. De meest voorkomende zekerheid die wordt geboden, is een hypotheekrecht op onroerend goed. 

Daarnaast kan er ook sprake zijn van een persoonlijke garantstelling. Doordat dit per project verschilt, is het verstandig om per project goed te beoordelen wat de garanties zijn en of deze het risico afdoende afdekken.

Toezicht en regulering

Er is geen sprake van toezicht of regulering. Je bent grotendeels afhankelijk van de risicobeoordeling en de daarbij behorende garanties van Lande zelf. Een officiële prospectus is er dan ook niet beschikbaar.

Alternatieve investeringen

Het aanbod van crowdfundingplatformen is inmiddels enorm. Wanneer je liever niet in agrarische projecten investeert, dan zijn er tal van andere mogelijkheden om te investeren. Wel is het van belang om altijd goed naar de reputatie van een platform te kijken. Doordat er nog steeds sprake is van weinig tot geen regulering, dien je extra alert te zijn.